Demokratijos legitimumas ir paradoksalumas: Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratijos legitimumas ir paradoksalumas: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Legitimacy and paradoxicality of democracy: the case of Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 3 (64), p. 51-68
Keywords:
LT
Demokratija; Demokratijos paradoksas; Konsoliduota demokratija; Legitimumas; Pasitikėjimo erozija.
EN
Consolidated democracy; Democracy; Erosion of confidence; Legitimacy; Paradox of democracy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama demokratijos ir legitimumo sąveika, remiantis demokratijos paradokso koncepcija, aptariama demokratijos būklė Lietuvoje, įstojus į ES. Analizuojama skirtingų demokratinio legitimumo dimensijų (vertybinės, procedūrinės, konstitucinės, rezultatų substancinės, tarptautinės) ir įvairių tipų raiška. Demokratijos paradoksas – demokratijos pamatų tvirtumo pagrindimas, paaiškinantis demokratijos kritinės savirefleksijos ir legitimacijos poreikį. Po 2004 m. sukurtos konsoliduotos liberalios demokratijos kokybės kritiniai vertinimai viešojoje erdvėje ir akademiniame diskurse, pasitikėjimo krizė, stabiliai aukšti nepatenkintųjų demokratijos veikimu ir pritariančiųjų „tvirtos rankos“ valdymui rodikliai byloja vidinių legitimumo dimensijų trapumą. Formalus-procedūrinis demokratijos legitimumas (reguliarūs konkurenciniai rinkimai, opozicijos veikimas) neužtikrina demokratinio valdymo efektyvumo, nesuteikia demokratijai substancinio rezultatų legitimumo. [Iš leidinio]

ENArticle reveals the interaction of democracy and legitimacy based on the democratic paradox concept, discusses the state of democracy after Lithuania’s accession to the EU. It analyzes different dimensions of democratic legitimacy (valuable as well as procedural, constitutional, substantial – performance, international) and various types of expression. Paradox of democracy – justification the strength of democracy foundation explaining the demand of the democracy’s critical self-reflection and legitimation. After 2004 critical evaluations of quality established consolidated liberal democracy in the public space and in the academic discourse, crisis of confidence, a stable high figures dissatisfied with the way democracy works, and supporting a "strong hand" governance show the crisp internal dimensions of legitimacy. The formal-procedural legitimacy of democracy (regular competitive elections, the opposition effect) doesn’t guarantee democratic governance effectiveness and doesn’t provide to democracy the substantial-performance legitimacy. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52144
Updated:
2020-09-03 17:52:09
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: