Lietuvos politinės partijos: kovos dėl valdžios kanonizavimas, atsakomybės dekonstravimas ir vidinio saugumo aktualizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos politinės partijos: kovos dėl valdžios kanonizavimas, atsakomybės dekonstravimas ir vidinio saugumo aktualizavimas
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2012, t. 10, p. 275-295
Keywords:
LT
Demokratija; Efektyvus politinis valdymas; Kova dėl valdžios; Lietuvos politinės partijos; Neatsakingos partijos; Politinio režimo delegitimacija; Politinis dalyvavimas; Politinė atsakomybė; Politinės partijos; Rinkimų pažadų nesilaikymas; Vidinis saugumas.
EN
Delegitimation of political regime; Democracy; Efficient democratic governance; Fighting for power; Internal security; Irresponsible parties; Lithuanian political parties; Non-adherence to electoral pledges; Political participation; Political parties; Political responsibility; Struggle for power.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami politinių partijų veiklos ir vidinio saugumo dermės stokos Lietuvoje aspektai. Lietuvos partijų veikla tyrinėjama vadovaujantis nuostata, kad partijų valdžios geismas yra didesnis, nei jų pasirengimas organizuoti efektyvų politinį valdymą. Kovai dėl valdžios tapus savitiksliu, partijos neskiria reikiamo dėmesio savo politinio valdymo rezultatų numatymui, žada dideles ir greitas permainas, pradeda neparengtas reformas. Neadekvatūs politinės valdžios siekiai būdingi neatsakingoms partijoms. Visuomenė pradeda nesuprasti partijų atsakomybės standartų, o netesėti partijų pažadai asocijuojasi su melu. Straipsnyje pažymima, kad be efektyvaus politinio valdymo negalimas vidinis saugumas. Vidiniam saugumui grėsmę kelia valdančiųjų partijų vykdomos politikos nelaukti rezultatai, kurių padariniai kelia socialines įtampas. Drauge kyla visuomenės nepasitenkinimas veikiančia demokratija. Partijų ir jų elito primesto politinio režimo delegitimacija Lietuvos demokratizacijai nesuteikia vidinio patikimumo. Lietuva išlieka silpna ir iš vidaus nesaugia demokratija. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the aspects of the lack of harmony of the activities of political parties and domestic security in Lithuania. The activities of Lithuanian parties are examined following the provision that craving for power by the parties is greater than their readiness to organise effective political governance. After the fight for power became an end in itself, parties do not pay due regard to envisaging the results of their political governance, promise considerable and fast changes and commence unprepared reforms. Inadequate striving for political power is characteristic of irresponsible parties. Society begins not to understand party responsibility standards, and the unredeemed promises of parties are associated with lies. The paper notes that domestic security is impossible without efficient political governance. Domestic security is threatened by unexpected results of the politics pursued by governing parties, and their outcomes result in social tension. Society’s dissatisfaction with the acting democracy grows. Delegitimation of the political regime enforced by parties and their elite does not provide internal reliability to Lithuania’s democratisation. Lithuania remains a weak and internally insecure democracy.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Demokratijos legitimumas ir paradoksalumas: Lietuvos atvejis / Saulius Šiliauskas. Tiltai. 2013, Nr. 3 (64), p. 51-68.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41983
Updated:
2018-12-17 13:19:51
Metrics:
Views: 25    Downloads: 9
Export: