Tarp konflikto ir suartėjimo: Donelaičio simbolio aktualizavimas XIX a. pabaigoje - XX a. pabaigoje Prūsijos Lietuvoje ir Klaipėdos krašte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp konflikto ir suartėjimo: Donelaičio simbolio aktualizavimas XIX a. pabaigoje - XX a. pabaigoje Prūsijos Lietuvoje ir Klaipėdos krašte
Alternative Title:
Between conflict and convergence: actualization of the symbol of Donelaitis in the late 19th to the late 20 th c. in Prussian Lithuania and Klaipėda region
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2013, t. 26, p. 148-165. Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Donelaitis; Kultūriniai kontaktai; Regioninis patriotizmas; Lietuvių nacionalizmas; Atminties vietos; Cultural contacts; Regional patriotism; Lithuanian nationalism; Sites of memory.
Keywords:
LT
Atmintis / Memory; Donelaitis; Kultūriniai kontaktai; Regioninis patriotizmas.
EN
Cultural contacts; Lithuanian nationalism; Regional patriotism.
Summary / Abstract:

LTApšvietos epochos Prūsijos Lietuvos poetas Kristijonas Donelaitis (1714-1780), XIX a. pabaigoje pirmąkart paverstas simboliu, jau ilgiau kaip šimtmetį yra viena ryškiausi regiono atminties vietų. Straipsnyje analizuojama, kokiuose kontekstuose XIX a. pabaigoje - XX a. pabaigoje šis simbolis buvo aktualizuojamas Prūsijos Lietuvoje ir Klaipėdos krašte. Parodoma Donelaičio traktuočių kaita – nuo ištekliaus Prūsijos Lietuvos regioniniam patriotizmui palaikyti, simbolinės lietuvių nacionalinės kultūros figūros iki Donelaičio „sutarybinimo“ ir jo pavertimo ištekliumi lietuvių nacionaliniam savitumui TSRS ribose palaikyti. Reikšminio turinio, kuriame funkcionavo Donelaičio simbolis, ir jo simbolinių išraiškų analizė rodo, kad Donelaitis per visą nagrinėjamą laikotarpį nuolat buvo figūra, skatinusi ne tik kultūrą suartėjimą, bet ir konfliktą. [Iš leidinio]

ENKristijonas Donelaitis (1714-1780), poet of Prussian Lithuania of the epoch of Enlightenment, who was first turned into a symbol in the late 19th c, for more than a century has been one of the brightest me mory sites in the region. The paper analyzes the contexts in which the symbol was actualized in Prussian Lithuania and Klaipėda Region in the late 19th to the late 20th с The change in the interpretations of Do nelaitis is presented: from the resource for the maintenance of Prussian Lithuanian regional patriotism, a symbolic figure of Lithuanian national culture, to the Sovietization of Donelaitis and his turning into a resource for the maintenance of the Lithuanian national uniqueness within the boundaries of the USSR. The analysis of the meaningful content in which the symbol of Donelaitis functioned and of its symbolic expressions proves that, over all the analyzed period, Donelaitis has been a figure that encouraged not only the convergence of cultures, but also a conflict. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52106
Updated:
2018-12-17 13:40:33
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: