From interritorised to decentered identity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
From interritorised to decentered identity
Alternative Title:
Nuo įteritorintos link išcentrintos tapatybės
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Hermeneutinė pedagogika; Išcentrinta tapatybė; Tautinė tapatybė
EN
Decentered identity; Hermeneutical pedagogy; National identity
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tautinės tapatybės kaita ir jos atspindžiai švietimo sistemoje. Remiantis Lietuvos ir užsienio moksliniais tyrimais atskleidžiama tapatybės dinamika ir ją įtakojantys veiksniai. Užsienio autorių tyrimais parodoma tapatybės koncepto kismas nuo vienadimesinio tapatybės modelio prie daugiadimensinio. Lietuvos moksliniais-tyrimais išskleidžiama tapatybės problematika švietimo sistemoje per skirtingų mokinių tapatybių reflektavimą klasėje. Straipsnyje pateikiamas hermeneutinės pedagogikos praktikos modelis, sudarantis sąlygas išcentrintos tapatybės įgalinimui klasėje, išvengiant mokinių tapatybės raidos traumatinių pasekmių. Hermeneutinė pedagogika analizuojama kaip metodas plačiąja prasme, siekiant sukurti dialoginę klasės aplinką, įgalinant tapatybių kitoniškumą. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the change of national identity and its reflections in education system. The researches of foreign authors show the change of identity's concept from one-dimensional identity's model to multidimensional one. Lithuanian scientific researches disclose the problem of identity in education system through reflection of different pupils' identities in the class. The article presents the model of practice of hermeneutical pedagogy that creates the conditions for enablement of decentered identity in the class, avoiding traumatic circumstances of development of pupils' identity. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje / Vytautas Rubavičius. Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje / sudarė Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Kaunas: Kitos knygos, 2011. P. 15-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52015
Updated:
2018-12-17 13:38:37
Metrics:
Views: 5