Sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimo ypatumai ir pažymimųjų sakinių vartosena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimo ypatumai ir pažymimųjų sakinių vartosena
Alternative Title:
Peculiarities of codification of subordinate clauses and the usage of attributive clauses
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2012, 85, p. 61-70
Keywords:
LT
Sintaksė; Prijungiamieji sakiniai; Pažymimieji sakiniai; Norminimas.
EN
Syntax; Subordinate clauses; Attributive clauses; Codification.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgus sintaksės norminimo pagrindą ir kriterijus, taip pat svarbiausias sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimo problemas, išsamiau panagrinėti vieną aktualų pažymimojo sakinio vartosenos atvejį. Vertinant sudėtinio sakinio normiškumą daugiausia yra pateikta rekomendacijų dėl prijungiamųjų sakinių su šalutiniais tikslo, sąlygos, laiko ir nuolaidos dėmenimis vartojimo. Nors sudėtinių prijungiamųjų sakinių taisyklingo vartojimo rekomendacijų ir nėra labai daug, tačiau kai kurios jų formuluotės neretai kelia diskusijų ir įvairiai interpretuojamos. Neaiškius atvejus būtina nuodugniau nagrinėti, komentuoti, kad teikiamos sintaksės normos būtų aiškios ir nekeltų abejonių kalbos vartotojams. Pažymimųjų sakinių vartojimo rekomendacijos nėra lengvai apibrėžiamos, nes jos remiasi pagrindinio ir šalutinio dėmenų reikšmės santykiu, o jis gali būti skirtingai interpretuojamas. Svarbiausias kriterijus vertinant normiškumą yra apibūdinamoji reikšmė, veiksmų sekos kriterijus yra pagalbinis, nors dažniausiai šie abu požymiai būdingi klaidingai vartosenai. Rekomendacija dėl tokių sakinių būtų aiškesnė, jei būtų tiksliau apibrėžti netaisyklingos vartosenos atvejai (pvz., pareigų, funkcijų aprašymas). [parengta pagal anglišką santrauką]

ENArticle provides an overview of the basis and the criteria of syntax codification as well as the main issues of codification of complex sentences and raises the problem of evaluation of some topical cases of attributive clause usage. In evaluating the conformity of complex sentences with the norm, recommendations about usage of the attributive clauses of purpose, condition, time and concession are given. There are not so many correct usage recommendations regarding subordinate clauses, but some formulations in these recommendations quite often cause discussion and are differently interpreted. Unsettled cases ought to be discussed more thoroughly and commented on so that the proposed norms of syntax would be clear and would not raise doubts for language users. Usage recommendations for attributive clauses are not so easy to define, because they are based on the relation of meaning of the main and the subordinate clauses and such relation can be interpreted differently. The definable meaning is the main criterion of evaluation of conformity with the norm, the criterion of the sequence of actions is subsidiary, though most often both of these features are common in incorrect usage. Recommendations about such sentences would be clearer if the cases of incorrect usage were more precisely defined (for instance description of duties or functions). [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51857
Updated:
2018-12-17 13:30:37
Metrics:
Views: 33    Downloads: 11
Export: