Bankruptcies of Lithuanian companies and their reasons

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bankruptcies of Lithuanian companies and their reasons
Alternative Title:
Lietuvas uzņēmumu bankrots un tā cēloņi
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2006, sēj. 706, p. 285-295
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTVerslas visada susidurdavo ir ateityje susidurs su įvairaus tipo rizika, ypač besiplečiančių rinkų ir didėjančios konkurencijos sąlygomis. Pagrindiniai faktoriai, siekiant užtikrinti stabilią kompanijos veiklą ir jos tęstinumą, yra objektyvus situacijos vertinimas, sugebėjimas identifikuoti rizikas, sugebėjimas priimti teisingą sprendimą dėl finansų, investicijų, įrangos ir technologijų, valdymo operacijų, naujų produktų ir paslaugų vystymo ir t.t. Bankrotai yra svarbi ekonominė ir socialinė problema, neišvengiamas konkurencinės ekonomikos rinkos padarinys. Jų pasekmės turi žymų poveikį ne tik kompanijoms, bet kai kuriais atvejais tai gali nulemti visos šalies ekonominį vystymąsi. Straipsnio tikslas yra atlikti Lietuvos kompanijų bankrotų statistinę analizę ir ištirti vidines ir išorines bankrotų priežastis. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos kompanijų bankrotai 1993-2004 metais. Atliekama statistinė bankrutavusių ir bankrutuojančių kompanijų analizė, klasifikuojant šias kompanijas pagal ekonominės veiklos tipus, jų juridinę formą ir dydį. Ji parodė, kad kompanijų bankrotų skaičius didėja 1,4-2 kartus kasmet; tarp bankrutuojančių daugiausia didmeninės ir mažmeninės prekybos bei gamybinių kompanijų; daugiausia bankrutuoja uždarosios akcinės bendrovės ir individualios įmonės; daugiausia bankrutuoja mažos kompanijos, turinčios mažiau kaip 10 darbuotojų. Taip pat tiriami kompanijų bankrotų procesų iniciatoriai. Didelis dėmesys skiriamas kompanijos bankroto priežasčių analizei. Visos priežastys skirstomos į dvi grupes: išorinės ir vidinės. Pateikiamos strateginės ir veiklos priemonės, leidžiančios išvengti kompanijų bankrotų.Reikšminiai žodžiai: Companies'; Bankruptcy; Statistical analysis; Bankruptcy causes; Bankrupted and bankrupting companies.

ENBusiness has always faced and will face risk of different types, especially in the conditions of the developing markets and increasing competition. The main factors, employed for ensuring stable activities of a company and its continuation, are objective evaluation of the situation, the ability to identify the risks and make the right decision with regard to finance, investments, equipment and technologies, management operations, development of new products and services, etc.. Bankruptcies are an important economic and social problem and an unavoidable result on a competitive market. Consequences of bankruptcies have large influence not only on the companies, but in certain cases, they can affect the economic development of the entire country. The article aims at performing the statistical analysis of bankruptcies of Lithuanian companies and the external and internal reasons for bankruptcies. The article examines the bankruptcies of Lithuanian companies during the time period of 1993-2004. The statistical analysis of the bankrupt companies and those in the process of bankruptcy was performed, by classifying the companies according to the types of economic activities, their juridical form and size. The analysis showed that the number of bankruptcies each year grows 1.4-2 times; most of such enterprises are wholesale and retail trade and production companies, joint stock companies and individual enterprises and small companies with less than 10 employees. In addition, the initiators of the processes of bankruptcies are studied and significant attention is dedicated to the analysis of the reasons for bankruptcy. All the reasons divided into two groups, i. e. external and internal. The information on the strategic and activity tools, helping to avoid bankruptcy, is presented.

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5177
Updated:
2020-07-30 18:27:14
Metrics:
Views: 20
Export: