Comparative analysis of the researches on personal and organizational value congruence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparative analysis of the researches on personal and organizational value congruence
Alternative Title:
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimų lyginamoji analizė
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2013, Nr. 67, p. 127-142
Keywords:
LT
Vertybės; Asmeninės vertybės; Organizacinės vertybės; Vertybių kongruencija.
EN
Values; Personal values; Organizational values; Value congruence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimų lyginamoji analizė, detalizuojant jų specifiką šalių, organizacijų, respondentų ir naudojamų instrumentų atžvilgiu. Palyginimui atrinkti 1999-2012 metų laikotarpio empiriniai tyrimai, kuriuose buvo vertinama asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija. Didžiausias dėmesys skiriamas diagnostinių instrumentų analizei, siekiant detalizuoti jų turinį ir naudojimo dažnius. [Iš leidinio]

ENPaper presents a comparative analysis of the researches on personal and organizational values congruence detailing their specifics in respect of countries, organizations, respondents and the instruments concerned. Empirical studies of the 1999–2012 period that considered personal and organizational values congruence have been selected for the sake of comparison. The biggest focus is on the analysis of diagnostic tools in order to specify their content and frequencies of usage. [From the publication]

DOI:
10.7720/MOSR.1392-1142.2013.67.9
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51741
Updated:
2017-07-15 18:48:05
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: