Kompiuterizuotos informacijos sistemos kūrimas žemės ūkio produktus gaminančiose ir perdirbančiose įmonėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterizuotos informacijos sistemos kūrimas žemės ūkio produktus gaminančiose ir perdirbančiose įmonėse: disertacija
Alternative Title:
Creating Computerized Information System in Companies that Manufacture and Process Agricultural Products
Publication Data:
Kaunas, 1996.
Pages:
130 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1996. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe apibendrinama skaičiavimo technikos ir jos panaudojimo ekonominės informacijos dorojimui raida. Atsižvelgiant į techninių elementų esminius skirtumus, yra išskiriamos keturios jų kartos: pirmosios kartos skaičiavimo mašinų pagrindą sudarė vakuuminės lempos, antrosios kartos – puslaidininkiniai elementai, trečiosios kartos – integralinės schemos ir ketvirtosios kartos – labai aukšto integracijos laipsnio mikroschemos. Pastarosios kartos skaičiavimo mašinos – tai visiems gerai žinomi personaliniai kompiuteriai. Jų techninės galimybės ir nereiklumas aplinkai bei sąlyginai neaukšta kaina leidžia pasiekti aukšto jų panaudojimo efektyvumo. Mokslinio darbo tikslas – išnagrinėti ekonominę informaciją dorojančių kompiuterizuotų informacinių sistemų (KIS) raidą bei jų galimybes tenkinti žemės ūkio produktus gaminančių ir perdirbančių įmonių informacinius poreikius, KIS projektavimo ir diegimo žemės ūkio produktus gaminančiose bei perdirbančiose įmonėse ypatumus. Darbo objektas – kompiuterizuota ekonominės informacijos sistema ir informacijos dorojimo technologija žemės ūkio produktus gaminančiose ir perdirbančiose įmonėse.

ENIn the dissertation the development of computer engineering and its usage for processing the economical information is summarized. Considering essential differences of technical elements, four generations are distinguished: the basis of the first generation computing machines was made of vacuum lamps, the second generation – semiconductor elements, the third generation – integral schemes, and the fourth generation – microcircuit of a very high integration degree. The latter generation computing machines are the personal computers well known for everyone. Their technical facilities and undemandingness for environment and relatively low price allows reaching the effectiveness in their usage. The aim of the study ¬– to analyse the development of computerized information systems (CIS) processing economical information, their opportunities to satisfy the needs of companies that manufacture and process agricultural products, and the peculiarities of CIS designing and installation in the companies manufacturing and processing agricultural products. The object of the work – a computerized system of economic information and information processing technology in the companies that manufacture and process agricultural products.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5168
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 18
Export: