Apskaitos informacinių sistemų efektyvumo vertinimo modelis : daugiakriterinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apskaitos informacinių sistemų efektyvumo vertinimo modelis: daugiakriterinis aspektas
Alternative Title:
Model of evaluation of accounting information systems effectiveness: multicriteria aspect
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 58, p. 132-142
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apskaitos informacinės sistemos; Daugiakriteriniai aspektai; Daugiaktirterinis vertinimo metodas; Informacinės apskaitos sistemos; Modelis; Problemos; Accounting information systems; Model; Multicriteria aspect; Multicriteria valuation methods; Problems.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Daugiakriteriniai aspektai; Daugiaktirterinis vertinimo metodas; Modelis; Problemos.
EN
Model; Multicriteria aspect; Multicriteria valuation methods; Problems.
Summary / Abstract:

LTJau daugiau kaip dešimt metų Lietuvos įmonės automatizuoja apskaitos darbus. Apskaitos kompiuterizavimu siekiama: pagerinti informacijos kokybę – jos tikslumą ir pateikimą laiku, sumažinti uždavinių sprendimo trukmę ir išlaidas. Apskaitos kompiuterizavimo darbų intensyvumą lėmė didelė kompiuterinės technikos ir apskaitos programinės įrangos pasiūla. Diegti ir palaikyti apskaitos informacines sistemas (AIS) įmonėms reikia nemažų investicijų, o gaunamas naudingas rezultatas yra sunkiai apčiuopiamas. Literatūros šaltinių analizė parodė, kad, palyginti su Vakarų šalimis, Lietuvoje mažai dėmesio skiriama tobulinti AIS efektyvumo vertinimo metodikas. Straipsnyje analizuojami apskaitos informacinės sistemos ir jų efektyvumo vertinimo modeliai, siekiant parengti daugiakriterinį AIS efektyvumo vertinimo modelį. Tyrimas parodė, kad norint visapusiškai įvertinti AIS efektyvumą, reikėtų jį analizuoti ekonominiu, socialiniu ir techniniu aspektais. Siūlomas vertinimo modelis sudaro galimybę kompleksiškai įvertinti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, atsižvelgiant į jų svarbumą, bei nustatyti bendrąjį AIS efektyvumo rodiklį. AIS efektyvumą lemia šie pagrindiniai veiksniai: AIS veikimo išlaidos; AIS vartotoju informacinių poreikių tenkinimas; AIS integralumas (apskaitos programos kompleksiškumas, kompiuterinės technikos ir informacijos integralumas); AIS kokybė (funkcionalumas, patikimumas, naudojimas, išteklių ekonomija ir palaikymas). Praktinis siūlomo modelio taikymas Druskininkų, Jonavos ir Kauno miškų urėdijose parodė daugiakriterinio modelio gyvybingumą ir tinkamumą AIS efektyvumui vertinti.

ENAccounting information plays the main role in the process of enterprise management. Accounting information systems (AIS) can be used to increase the efficiency or the effectiveness of the enterprises. A success of AIS usage can be ensure evaluating the effectiveness of AIS. The monographic research shows that there are many models of estimation of AIS effectiveness. Some of them can be used for qualitative or quantitative AIS analysis. Monographical research allows to make conclusion that there are no model, which can be used for complex analysis of AIS effectiveness. To reach good results, analysis of AIS effectiveness have be done from the point of view of economical, social and technical aspects. The multicriteria valuation methods, presented in this paper, can be successfully used to solve this problem. To estimate usefulness of provided model, it was made evaluation of effectiveness of three AIS Lithuanian Forest enterprises. As far as this model is open, and list of indexes can be changed without changes of model structure, it is possibility of its usage for various purposes of evaluation of AIS effectiveness. [text from author]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35207
Updated:
2018-12-17 11:04:04
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: