UAB "Lintel" motyvacinės sistemos vertinimas: vadovų ir pavaldinių nuomonių tyrimas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
UAB "Lintel" motyvacinės sistemos vertinimas: vadovų ir pavaldinių nuomonių tyrimas
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 81-85
Keywords:
LT
Motyvacija / Motivation.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje neramioje, dažnai chaotiškoje aplinkoje žmogiškieji ištekliai - vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių organizacijos konkurencingumą. Taigi įmonė, norėdama išlaikyti darbuotojus ir išvengti "protų nutekėjimo", turi nustatyti motyvaciją lemiančius veiksnius ir pasirinkti atitinkamas skatinimo priemones, t. y. sukurti ir taikyti tinkamą motyvavimo sistemą organizacijoje. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kaip vadovai ir pavaldiniai suvokia motyvavimo sistemą, taikomą bendrovėje "Lintel", įvertinti vadovų ir pavaldinių nuomonių skirtumus ir panašumus darbo motyvacijos klausimais. Tyrimas buvo atlikta 2006 m. vasario mėn., taikant anketinę apklausą raštu. Apklausoje dalyvavo 250 bendrovės "Lintel" darbuotojų (50 - vadovų, 200 - pavaldinių). Tyrimo rezultatai parodė, kad "Lintel" darbuotojai yra informuojami apie įmonės tikslus, pasiekimus, supažindinami su veiklos strategija. Darbo rezultatų vertinimas darbuotojams aiškus ir priimtinas, tačiau apklausti vadovai nepakankamai žino savo darbuotojų poreikius, per mažai pasitiki savo darbuotojais, todėl nesuteikia jiems pakankamai savarankiškumo. Įmonės "Lintel" vadovai mano, kad jų darbuotojai yra patenkinti gaunamu atlyginimu, tačiau darbuotojų nuomonė šiuo klausimu kiek kitokia. Bendrovės vadovų nuomone, yra trys efektyviausios darbuotojų skatinimo priemonės: piniginė premija; paaukštinimas pareigose, didesnių įgaliojimų perdavimas; gerų darbo sąlygų užtikrinimas. Darbuotojai nurodė šias tris efektyviausias skatinimo priemones: piniginę premiją; gerą psichologinį klimatą ir darbo krūvio priklausomybę nuo darbo užmokesčio.Reikšminiai žodžiai: Motyvavimo sistema; Skatinimo priemonės; Motivational system; Stimulating measure.

ENWhen Lithuania joined the EU migration of qualified workers has increased because many people went abroad to Work. Shortage of competent employees has become a problem: commercial success in a rather chaotic environment often depends on employees' talents and efforts. In February 2006 a research was carried out in Lintel company in order to find out how the staff of JSC Lintel rated the system of motivation applied in the organization so that its main goals were reached: satisfaction of customers' needs, increase in the value because of an incentive (telephone) and guarantee of the survival of the organization. 250 employees, 50 executives and 200 staff members from the company Lintel participated in a survey. The survey showed that applying the motivation system Premium in the company Lintel its employees are informed about the company's goals, achievements and strategy. Research results showed that the system is acceptable for the employees but it has a number of shortages in it. The employees are not satisfied with their salaries as the executives know little about their needs and efficient stimulating mean is cash Premium. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Žemiausio lygmens vadovų asmeninių savybių ir motyvacinių veiksnių analizė gamybinėje įmonėje / Giedraitis, Algirdas, Petkevičiūtė, Nijolė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2011, Nr. 58, p. 43-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5166
Updated:
2018-12-20 23:09:39
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: