Grafema su pagrindu : sudėtinių grafemų ir morfemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grafema su pagrindu : sudėtinių grafemų ir morfemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje
Alternative Title:
Grapheme with the base : relationship between compound graphemes and morphemes in the early lexicography of Simonas Daukantas
In the Journal:
Lituanistica. 2013, Nr. 2, p. 91-100
Keywords:
LT
Simonas Daukantas; Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTSimono Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje vartotos sudėtinės grafemos su pagrindu išsiskiria atvejų gausa, kurie nebuvo išsamiai mokslininkų tirti ir paties Daukanto pristatyti. Iš tyrimo duomenų matyti, kad vienam linksniui ar morfologinei formai žymėti čia pasirinktos kelios grafemos, o viena grafema dažnai žymi daugiau nei dvi morfologines reikšmes, straipsnyje tai ir stengiamasi išanalizuoti. Pastebėta S. Daukanto tendencija vartoti skirtingas grafemas spausdintame ir rankraštiniuose ankstyvosios leksikografijos žodynuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Simonas Daukantas; Sudėtinės grafemos; Morfologinė reikšmė; Rašmenų raida; Simonas Daukantas; Compound grapheme; Morphological meaning; Development of graphemes.

ENSimonas Daukantas’ early lexicography distinguishes for the affluent use of compound graphemes with the base which were neither comprehensively examined by scientists nor introduced by Simonas Daukantas. The relationship between the graphemes and morphemes in the early lexicography of Simonas Daukantas is not indiscrete: a few graphemes are used to spell the endings of nominative singular and plural of nouns, genitive singular of nouns and past frequentative tense of the participle, whereas the single grapheme <ę>denotes as many as several meanings – six morphological forms of the verb and cases. It most of all reflects the relationship between the Lower Lithuanian and Higher Lithuanian phonetics in the certain ending. Such a variety of cases used should be considered as a mixture of dialectal traditional phonetics and spelling which depends on the nature of the dictionary (printed or manuscript) and place in the dictionary and reflects the immature system of spelling of Simonas Daukantas (in this instance the spelling of the grapheme having the base is considered). The grapheme <ę>is the only grapheme of all the compound graphemes discussed in the article which was found in all the three dictionaries in the same position and the graphemes <ḝ>, <ệ>, <ȩ>were found only in the MLL manuscript dictionary, though the first of them was traced in the ending of the past frequentative tense of the participle and the other two were discovered in the ending of the genitive singular of the noun. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51219
Updated:
2018-12-17 13:36:51
Metrics:
Views: 22
Export: