Mutual funds development strategy in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mutual funds development strategy in Lithuania
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos investicinių fondų pramonės vystymosi problemos Lietuvoje, pateikiant probleminės situacijos aprašymą. Fondų valdymas investicinių fondų pramonei turi strateginę svarbą. Skiriant santaupas produktyviam investavimui, fondų valdymo pramonė yra raktas bendram Lietuos ekonomikos funkcionavimui ir vystymui. Finansinės inovacijos, investuotojų poreikių ir prioritetų pokyčiai ir pramonės restruktūrizavimas keičia finansų rinkas. Investicinių fondų pramonėje pagrindinė pokyčių varomoji jėga yra produktų inžinerija. Straipsnyje pateikiamas modelis investicijų portfelio strategijos pasirinkimui ir modelio taikymo tyrimo rezultatai. Pateikiamas modelis siūlo investicijų portfelio strategiją, siekiant maksimalios naudos Lietuvos kapitalo rinkoje pagal kassavaitinio portfelio subalansavimo schemą. Modelis buvo taikomas akcijoms Vilniaus akcijų biržoje; tyrimo rezultatai pateikiami lentelėse ir iliustruoti diagramomis.Reikšminiai žodžiai: Savitarpio fondai; Investavimo strategija; Investicinių strategijų portfelio sudarymo modelis; Mutual Fund; Investment Strategy; Portfolio Investment Strategy Selection Model.

ENThe paper analyzes the problems of mutual funds industry development in Lithuania, giving the description of problem situation. Funds management is of the strategic importance for mutual funds industry. By allocating savings to productive investment the funds management industry is key for the overall functioning and development of the Lithuanian economy. Financial innovations, changes in investors' needs and preferences, and industry restructuring are transforming financial markets. In the mutual funds industry the main driver of change is product engineering. The paper presents the model of portfolio investment strategy selection and the research results of model application. Therefore, the presented model suggests the strategy of portfolio investment, seeking for maximal gain in the Lithuanian capital market according to the scheme of weekly portfolio rebalancing. The model has been applied on stocks of Vilnius Stock Exchange; the research results are presented in tables and illustrated in charts. [From the publication]

ISBN:
980-6560-72-8
Related Publications:
Investment fund portfolio selection strategy / Irena Kucko. Verslas: teorija ir praktika. 2007, [t.] 8, Nr. 4, p. 214-220.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5121
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 21
Export: