Changing allegiances in the age of state building: the border between the Grand Duchy of Lithuania and the Grand Principality of Moscow

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changing allegiances in the age of state building: the border between the Grand Duchy of Lithuania and the Grand Principality of Moscow
In the Book:
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos ir Maskvos Didžiąsias Kunigaikštystes skiriančios sienos formavimosi klausimas. Paprastai šių didžiųjų Rytų Europos valstybių pasienio klausimas nagrinėjamas per karinių konfliktų ir diplomatinių santykių prizmę, o sienos nustatymas apsiriboja vietovių, paminėtų taikos sutartyse, identifikavimu ir lokalizavimu. Šiame straipsnyje sienų formavimasis tiriamas per valstybių formavimosi proceso ir pasienio vietovių istorijos perspektyvą. Svarbu tai, kad valstybių riba palaipsniui formavosi nesant etninių ar religinių skirtumų tarp vietinės populiacijos. Net ir tuomet, kai siena buvo aiškiai nubrėžta, pavyzdžiui, 1503 m., ji netapo kultūrine ar religine skiriamąja linija pasienyje gyvenusių žmonių atžvilgiu. Tik vėliau, po pasienio tam tikro stabilizavimosi 1520 m., valstybių riba tapo skirtingų politinių kultūrų riba. Šie skirtumai laikui bėgant vis ryškėjo, o XVI a. pabaigoje tapo labiausiai pastebimi. Pasienio formavimasis visų pirma buvo politinis procesas ir valstybių kūrimosi dalis. Ilgą laiką Lietuvos ir Maskvos Didžiąsias Kunigaikštystes skyrė pasienio kunigaikštystės, kurios beveik visą XV a. buvo tam tikra buferinė zona. Jos išnyko užleisdamos vietą dviem valstybėms, atskirtoms labai aiškios sienos, kuri tarp 1449 ir 1530 m. buvo nulemta įvairių pasienio gyventojų – kunigaikščių, bajorų ir miestiečių – iš tiesų galėjusių rinktis tarp dviejų konkuruojančių valstybių. Taip pat straipsnyje pateikiamas Lietuvos-Maskvos valstybių pasienio XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje žemėlapis.Reikšminiai žodžiai: Kunigaikštystė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskvos valstybė (Maskvos Didžioji Kunigaikštystė; Muscovite state; Grand Duchy of Moscow); Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Sienos; Valstybės kūrimas; Valstybės siena; 15 amžius; 16 amžius; 15th and 16th centuries; Borders; East Europe; Grand Principality of Moscow; Principality; State border; State-building; The Grand Duchy of Lithuania; The Grand Principality of Moscow.

ENThe article analyzes formation of the border which separated the Grand Duchy of Lithuania and Grand Duchy of Moscow. Typically, the border issue of these great Eastern European countries is being examined through the prism of military conflicts and diplomatic relations, determination of the border is limited to the identification and localization of the areas mentioned in the peace treaties. This article examines the formation of borders through the lens of the process of state formation and history of the frontier locations. It is important that the border of the states gradually was forming in the absence of ethnic or religious differences among the local population. Even when the border was clearly defined, for instance, in 1503, it did not become cultural or religious dividing line with respect to the people who lived on the border. Only later, after a certain stabilization of the border in 1520, the border of the states became the border of different political cultures. These differences were becoming more and more evident as time was passing, and in the end of the XVIth century became most noticeable. Border formation was primarily a political process and part of the creation of the states. For a long time, the Grand Duchy of Lithuania and the Grand Duchy of Moscow were separated by the border duchies, which almost throughout the XVth century was some kind of a buffer zone. They disappeared, making way for the two states separated by a very clear border, which between 1449 and 1530 was determined by various border residents (dukes, noblemen and townspeople), which could choose between the two competing countries. The article also provides a map of the border of the duchies of Lithuania and Moscow of the end of the XVth - beginning of the XVI century.

ISBN:
9783643902573
Related Publications:
  • Lietuvos Metrika. Knyga 5 (1427–1506); Užrašymų knyga 5 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 403 p.
  • The History of Lithuania / Zigmuntas Kiaupa. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2005. 359 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51159
Updated:
2022-01-18 16:47:04
Metrics:
Views: 51
Export: