Влияния философской теории Дионисия и Аполлона Ф. Ницше на лирику Б. Сруоги

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Влияния философской теории Дионисия и Аполлона Ф. Ницше на лирику Б. Сруоги
Alternative Title:
The Influence of Nietzsche’s Philosophical Theory of Dionysus and Apollo on the Lyrics of Sruoga
In the Journal:
Keywords:
LT
Poezija / Poetry; Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pateikti naujų įžvalgų apie Lietuvos poeto, dramaturgo, literatūros kritiko, vertėjo ir „Dievų miško“ autoriaus Balio Sruogos (1896-1947) lyriką, bandant atskleisti F. Nyčės filosofinės Dioniso ir Apolono teorijos įtaką. Straipnio dėmesio centre atsiduria būdai, kuriais B. Sruogos lyrika susisieja su folkloro ir simbolizmo kontekstais. B. Sruoga, pasinaudodamas F. Nyčės Apolono ir Dioniso modeliais, sukūrė modernaus lietuvių kūrėjo-genijaus sąvoką. Ši idėja B. Sruogos poemose yra paskelbta kaip emocinės padėties ir poetinių motyvų jungiamasis principas. Jo lyrika patyrė stiprią šviesos tipo Apoloniškos mistikos įtaką, kurią Simbolizmas perėmė iš F. Nyčės estetikos ir Rusų simbolizmo. Per saulės simbolius B. Sruoga lyrikoje išreiškė erotinę saulės / sielos paralelę, atėjusią iš Rusų simbolizmo, ir tokiu būdu jis tapo naujos erotinės lyrikos Lietuvos poezijoje pradininku.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių poezija; Simbolizmas.

ENThe purpose of the article is to present new insights into the lyrics of Balys Sruoga (1896-1947), a Lithuanian poet, dramatist, literary critic, translator and the author of “Dievų Miškas”, and to reveal the influence of Nietzsche’s philosophical theory of Dionysus and Apollo. At the centre of attention in the article is the way in which Sruoga’s lyrics relate themselves to contexts of folklore and symbolism. Using Nietzsche’s model of Dionysus and Apollo, Sruoga created the concept of modern Lithuanian creator-genius. This idea in Sruoga’s poems is manifested as a joining principle of emotional situation and poetical motifs. His lyrics experienced a strong influence of Apollonian mystics of the type of light,[21] which was borrowed by Symbolists from Nietzsche’s aesthetics and Russian symbolism. Sruoga expressed the erotic Sun / spirit parallel, which came from Russian symbolism, through the symbols of the Sun, and thus he become a pioneer of new erotic lyrics in Lithuanian poetry.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5105
Updated:
2020-11-29 12:25:03
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: