Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
479 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Žmogaus būties prenatalinė būklė: jos neliečiamumo etinis pagrindimas / Krescenciįus Stoškus — Vaiko prenatalinė raida / Angelija Valančiūtė — Embriono genetika ir raida / Danielius Serapinas — Moters organizmo pokyčiai nėštumo metu / Daiva Bartkevičienė — Nėštumo nutraukimas ir psichikos sveikata / Palmira Rudalevičienė — Prenatalinė etika / Andrius Narbekovas — Pagarbos žmogaus gyvybei ugdymo principai / Birutė Obelenienė — Negimusio vaiko teisinio statuso klausimai / Jonas Juškevič — Nasciturus statusas antikinėje ir moderniojoje kultūroje bei teisėje / Kazimieras Meilius — Terminų žodynėlis — Literatūros sąrašas - Summaries - Apie autorius.
Keywords:
LT
Embrionas; Moteris; Prenatalinė etika; Negimęs vaikas; Antika; Moderni kultūra.
EN
Embryo; Woman; Prenatal ethics; Unborn child; Antiquity; Modern culture.
Reviews:
Recenzija leidinyje Soter. 2013, 46, p. 129-134
Summary / Abstract:

LTMokslinėje monografijoje nagrinėjama žmogaus iki gimimo problematika medicininiu, etiniu ir teisiniu aspektais. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais atskleidžiama embriono genetika, vaiko prenatalinė raida, moters organizmo pokyčiai nėštumo metu ir nėštumo nutraukimo įtaka moters psichinei sveikatai. Iš krikščioniškosios antropologijos pozicijų ir grindžiant prigimtiniu įstatymu vertinamas žmogaus atsiradimas nuo apvaisinimo momento, nagrinėjamos nėštumo nutraukimo priežastys, aptariami moraliniai aborto aspektai. Monografijoje išgryninti pagarbos žmogaus gyvybei ugdymo principai, kurie turi ne tik mokslinę, bet ir pritaikomąją reikšmę, bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinį vertinant pagarbos žmogaus gyvybei aspektu. Taip pat šiuo požiūriu išryškinti dviejų skirtingų procesų - lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo - principiniai skirtumai. Pradėto, bet dar negimusio vaiko teisinis statusas analizuojamas teisinio mąstymo kaitos kontekste. Visų pirma atsakymų ieškoma antikinėje ikikrikščioniškoje kultūroje bei teisėje, bandant rekonstruoti romėnų teisės požiūrį į negimusįįį ir kartu pateikiant šio požiūrio sąsajas su šiuolaikine teise. Antra, negimusio vaiko statusas šiuolaikinėje teisėje nagrinėjamas atsižvelgiant į dinamiškus teisinės minties pokyčius pastaraisiais dviem šimtmečiais, kai romėnų požiūris, grįstas prigimtine teise, buvo defragmentuotas ir nustelbtas teisinio pozityvizmo. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955128496
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50984
Updated:
2020-03-11 12:33:46
Metrics:
Views: 43
Export: