Lietuvos ir Amerikos studenčių psichosocialinių poreikių, kaip gyvensenos determinantų, ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Amerikos studenčių psichosocialinių poreikių, kaip gyvensenos determinantų, ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the American and Lithuanian female students' psycho-social needs as the determinants of their living style
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 5, p. 89-95
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Šiaulių ir Kalifornijos universitetų pedagoginio profilio baigiamųjų kursų studenčių psichosocialiniai poreikiai ir jų, kaip gyvenseną determinuojančių veiksnių, ypatumai. Tyrimo rezultatai parodė, kad tirtos studentės prioritetą teikia šiems psichosocialiniams poreikiams: profesinei veiklai ir gebėjimui ją gerai atlikti, sveikatai, meilei, saugumui ir savigarbai, karjerai ir pripažinimui, savirealizavimui prasmingoje veikloje, užsibrėžto tikslo įgyvendinimui. Šiaulių ir Kalifornijos universitetų tirtų studenčių nuomonės dėl tokių psichosocialinių poreikių patenkinimo, kaip bendravimo su žmonėmis, meilės ir draugystės bei savigarbos, daugeliu atveju beveik nesiskiria. Esminiai skirtumai išryškėjo analizuojant sveikatos stiprinimo poreikio patenkinimą. Kūno formų išlaikymo ir tobulinimo, savo ir šeimos narių psichosocialinio saugumo, įsidarbinimo, savirealizacijos, gyvenimo prasmės ir tikslo radimo poreikius jaučiasi labiau patenkinusios Kalifornijos universiteto studentės (p <0,05). Žalingų įpročių – lengvų alkoholinių gėrimų vartojimas – labiau paplitęs tarp Šiaulių universiteto studenčių (p <0,05), narkotikų vartojimas dažniau paplitęs tarp Kalifornijos universiteto studenčių (p <0,05). Rūkymo plitimo tendencijos nedideliu skirtumu labiau išryškėjo tarp Šiaulių universiteto studenčių. Požiūris į poreikius ir jų tenkinimas determinuoja akademinio jaunimo gyvenseną, rodo joje vykstančias ar prasidedančias gyvenimo permainas.

ENThe article analyzes the pshychosocial needs of female final year students of the pedagogical profile at Šiauliai University and at the University of California and their peculiarities as those of the factors, determining their lifestyle. The results of the study showed that the said female students give the priority to the following psychosocial needs: professional activities and the ability to perform them, health, love, security, self-respect, career and recognition, self-realization in meaningful activities and implementation of the set goal. The opinion of satisfaction of such psychosocial needs as socializing with others, love, friendship and self-respect, in most cases is similar with the female students of both Šiauliai University and the University of California. The essential differences emerged when analyzing the satisfaction of the need for strengthening of one’s health. The female students at the University of California feel that their needs for retaining and perfection of their body shape, their and their family members’ psychosocial security, employment, self-realization, meaning in life and achievement of the goal are more satisfied (p <0.05). Consumption of light alcoholic drinks is more spread among the female students of Šiauliai University (p <0.05), use of narcotic substances is more spread among the female students of the University of California (p <0.05). The trends of spread of smoking are more prominent among the female students of Šiauliai University. The view of the needs and their satisfaction determines the lifestyle of the academic youth and shows the life changes, going on therein.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5078
Updated:
2018-12-17 11:47:07
Metrics:
Views: 15
Export: