Шляхецкі род Сямашкаў гербу "Лебедзь": рассяленне, паходжанне і гістарычна-культурнае значэнне ў XVI-XIX ст.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Шляхецкі род Сямашкаў гербу "Лебедзь": рассяленне, паходжанне і гістарычна-культурнае значэнне ў XVI-XIX ст
In the Journal:
Герольд Litherland. 2001, 1, p. 27-34
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva); Didikas; Gardino pavietas; Geneologija; Giminė; Gulbės herbas; Herbas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lydos pavietas; Semaškų giminė; Žemaičių kunigaikštija; „Gulbės“ herbas.
EN
Coat of arms; Coat of arms Swan; Coat of arms „Swan“; Duchy of Samogitia; Family; Genealogy; Grodno county; Lida county; Nobleman; Siemaszko family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Semeškų (Semaškų) giminės, turėjusios „Gulbės“ herbą, genealogija XVI-XIX a. Nustatyta, kad Semeškų paveldimas vardas susiformavo XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. 1528 m. Semeškos figūruoja tarp Lydos pavieto ir Žemaitijos bajorų. Tuo metu didžioji dalis Semeškų gyveno Viduklės, Karšovo, Pajūrio, Tandžiogalos ir Raseinių valsčiuose Žemaitijoje. 1528 m. Gardino paviete buvo vos vienas Elijas Semeška, kuris turėjo du sūnus Sudimantą ir Girtautą. XVI a. antroji pusė – XVII a. istorinių šaltinių apie Semeškų giminę žinoma nedaug, tačiau šiuo laikotarpiu ji labai išsiplėtė. Apie tai liudija XVIII – XIX a. vidurio duomenys, kuomet fiksuojamos kelios giminės šakos. Tyrimas rodo, kad Gardino paviete gyvenusi Semeškų giminės šaka atsikėlė iš Žemaitijos ir Lietuvos. Ji nieko bendro neturi su Voluinėje gyvenusiais Semeškomis, kur šis paveldimas vardas buvo paplitęs tarp vietos bajorijos. Gardino Semeškų giminės šakos atstovai aktyviai dalyvavo seimeliuose ir užimdavo įvairias pareigybes, tačiau po paskutinio Abiejų Tautų Respublikos padalijimo giminės reikšmė ir politinis aktyvumas sumenko. XIX a. dalis giminės atstovų persikėlė gyventi į Gardino miestą, dalis liko kaime. Pastarųjų gyvenimas apsiribojo religiniais parapijos reikalais ir žemiausių vietinės administracijos pareigybių vykdymu. XX a. aktyviai dalyvavo Lenkijos nepriklausomybės kovose, „Armijos krajovos“ daliniuose ir kitur.

ENIn this article, the 16th-19th century genealogy of the Semeškai (Semaškai) family, the coat of arms of whom is a swan, are analysed. It was established that the family name Semeškai formed some time from the ending of the 15th to the beginning of the 16th century. In 1528, the Semeškai had a prominent role among the boyars of Lida powiat and those of Samogitia and many members of the Semeškai family lived in Viduklė, Karšovas, Pajūris, Tandžiogala and Raseiniai volosts in Samogitia. In 1528, there was only one Elijas Semeška in the Grodno powiat who had two sons: Sudimantas and Girtautas. There are few known historical resources on the Semeškai from the second half of the 16th to the 17th century, but during this period, the family expanded significantly. The century data from 18th to the middle of the 19th century is evidence of that, as there are records of several family tree branches. The analysis indicates that the Semeškai family branch who lived in the Grodno pawiet had moved there from Samogitia and Lithuania and are unrelated to the Semeškai of Volhynia, where the family name had spread among boyars. Although the family branch members of the Semeškai of Grodno were active participants in the local parliaments, known as seimeliai in Lithuanian, and there occupied their various positions, after the last partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth the role of this family lost significance and their activeness in politics decreased. In the 19th century, some of the family members moved to Grodno and others remained in the province. The life of those who remained was mostly comprised of religious business in parishes and of work in the lowest positions within the local administration institutions. In the 20th century, the family were active participants in the Wars of Polish Independence, in Armia Krajowa units and elsewhere.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50500
Updated:
2022-03-09 18:11:33
Metrics:
Views: 7
Export: