Tutors', who train teachers, attitude towards the changes in university studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Tutors', who train teachers, attitude towards the changes in university studies
Alternative Title:
Отношения преподавателей к изменениям университетских студий в подготовке учителей
Keywords:
LT
Dėstytojai; Dėstytojas; Mokytojų rengimas; Mokytojų ruošimas; Mokytojų ugdymas; Nuomonė; Pedagoginio personalo nuomonė; Pedagoginė kompetencija; Pokytis; Pokyčiai; Tutoriai; Universitetinės studijos; Universiteto studijos.
EN
Change; Educator; Pedagogical competence; Pedagogical personnel opinion; Teacher training; Tutors; Tutors, opinion, teacher training, university studies, change; University studies; University studies, Šiauliai University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti tutorių, kurie rengia mokytojus, požiūrį į universiteto studijų pokyčius. Tutorius organizuoja pedagogines studijas, kurių metu būsimajam mokytojui suteikiamos specialios žinios, ugdomi įgūdžiai, modeliuojama profesinė prasmė, mąstymas ir profesinė kompetencija. Tyrimo metu taikyti šie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, klausimynas ir statistinių duomenų analizė. Straipsnyje pateikiami 2002 m. Šiaulių universiteto edukologijos fakultete atlikto tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė tutorių nuomonę, kad universitetinių pedagoginių studijų kaitai, organizavimui bei mokymui turi įtakos metodinė, pedagoginė bei dalykinės kompetencijos. Nustatyta, kad tutorių veikloje svarbiausios kompetencijos yra bendradarbiavimas, supratimas ir savivoka. Tutorių veiklos ypatumų tyrimas parodė, kad praktinis (realus) dėstytojų veiklos modelis studijų procese atitinka pedagogo veiklos pavyzdinį modelį studijų procese, nors pirmenybė teikiama aukštesnio mąstymo lygmeniui. Respondentų nuomone, universitetų studijų procese studentai privalo įgyti šių svarbių įgūdžių: nuolatinio žinių tobulinimo, tvirtų dalyko žinių, mokėjimo interpretuoti ir vertinti tyrimo rezultatus. Studijų procese, apklaustųjų teigimu, įgyjamos šios svarbios kompetencijos: gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas dirbti efektyviai, gebėjimas mąstyti, klausti ir kelti iššūkius.

ENThis article seeks to analyse how the tutors, who train teachers, approach the change in university studies. The tutor manages pedagogic studies, during which the future teacher acquires specialized knowledge, develops skills and models vocational meaning, thinking and competence. The following research methods were applied in this research: analysis of sources of literature, questionnaire and statistical data analysis. Results of the research, carried out in the faculty of Educology of the Šiauliai university in 2002, are provided in this article. Analysis of the research results revealed that in tutors' opinion, methodical, pedagogic and specialized competences have influence on the change, organization and training in pedagogic studies in universities. It is determined, that central competences in the activity of tutors are cooperation, understanding and self-image. The examination of tutors' activity showed that in practice (reality) the model of activity of educators in the process of education corresponds with the reference model in the process of education, even though higher level of thinking is preferred. According to respondents, in the process of university studies, students must acquire following skills: constant development of knowledge, solid knowledge of the subject, ability to interpret and assess results of the research. In the process of education, according to respondents, the following skills are actually acquired: the ability to resolve problems, ability to work effectively, ability to think, raise questions and challenge oneself.

Related Publications:
Universitetinė didaktika / sudarė Virginija Būdienė, Nijolė Lomanienė. Vilnius : Garnelis, 2000. 120 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50420
Updated:
2019-11-15 13:08:26
Metrics:
Views: 55
Export: