Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Alternative Title:
Assessment of quality of services provided by Anyksciai Utilities from a consumer perspective
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 312-325
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paslauga; Vartotojas; Kokybė; Service; Consumer; Quality.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Paslauga; Vartotojas.
EN
Consumer; Quality; Service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų kokybės vertinimą vartotojų požiūriu. Siekiant šio tikslo straipsnyje ypatingas dėmesys skiriamas paslaugos ir kokybės sąvokų turinio analizei. Tyrimui atlikti taikyti bendrieji mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir jos apibendrinimas, anketinė vartotojų apklausa raštu, statistinis duomenų apdorojimo metodas bei grafiniai duomenų pateikimo modeliai. Straipsnyje pateikiami atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Empirinio tyrimo rezultatų pagrindu atskleidžiama, kaip respondentai vertino paslaugų kokybę, kokie kokybės kriterijai svarbūs teikiant paslaugas ir kt. Empirinis tyrimas iš dalies pagrindė iškeltas prieš tyrimą hipotezes, kadangi tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad Anykščių komunalinio ūkio paslaugų kokybė vertinama vidutiniškai. [Iš leidinio]

ENPublic service plays a significant role in our everyday lives. Lately, the issue of quality of public service provision has become increasingly relevant for the society. The society is becoming more demanding and increasingly interested in the issues relevant to it and related to the public service quality; consequently, it hopes, expects and requires better quality of service. A guarantee of consumer satisfaction with the service quality is often prevented by the lack of sufficient knowledge on consumer needs and values. The aim of this article is to assess the quality of services provided by Anyksciai Utilities from a consumer perspective. The authors seek to analyse the existing situation, also to explore and evaluate the quality of the public services provided, and to reveal the opportunities to improve their provision. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50399
Updated:
2018-12-17 13:36:30
Metrics:
Views: 38    Downloads: 10
Export: