Polsko-litewskie interferencje kulturowe w katolickich pieśniach pogrzebowych na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polsko-litewskie interferencje kulturowe w katolickich pieśniach pogrzebowych na Litwie
Alternative Title:
  • Lenkų ir lietuvių kultūrų sąveikos apraiškos laidotuvių giesmėse
  • Polish-Lithuanian cultural interference in the catholic funeral songs in Lithuania
Keywords:
LT
Katalikiškos laidotuvių giesmės; Laidotuvių papročiai; Lietuvių ir lenkų kultūros apraiškos; Mirtis.
EN
Catholic funeral songs; Funeral; Lithuanian and Polish culture manifestations; Ritual; The death.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptartos lenkų ir lietuvių laidotuvių giesmės, giedotos Lietuvoje praeityje ir giedamos dabar. Teorinių samprotavimų pagrindas – lenkiški ir lietuviški spausdintiniai šaltiniai (t.y. „kantičkos“) bei šiuolaikiniai rankraštiniai giesmių užrašai, kurios vis dar gyvuoja dabartiniame socialiniame religiniame gyvenime kai kuriose Lietuvos regionuose. Nemažas lenkų ir lietuvių katalikiškų giesmių repertuaro panašumas buvo nulemtas šių veiksnių: kai kurios religinės giesmės (laikui bėgant virtusios laidojimo giesmėmis) yra kilusios iš to paties lotynų šaltinio, giesmių formavimosi lenkų ir lietuvių kultūroje sąlygos buvo panašios, laikui bėgant jos buvo veikiamos panašių folklorinės adaptacijos procesų. Šiandien Lietuvos laidotuvių giesmininkai dėl spausdintų šaltinių trūkumo naudojasi ranka parašytais rinkiniais, kuriuose yra ne tik senųjų religinių giesmių, bet ir naujesnių, vietinių giesmių, sukurtų tikriausiai pačių giesmininkų. Tai sukuria šio regiono išskirtinumą. Kai kurios tos pačios giesmės yra paplitusios Lietuvos lenkų ir lietuvių aplinkoje. [Iš leidinio]

ENIn this article Polish and Lithuanian catholic funeral songs, that were sung in the past and are being sung now, are discussed. The basis for the theoretical reasoning is Polish and Lithuanian printed sources and contemporary handwritten notes of songs, that still exist in the contemporary social religious life in certain Lithuanian regions. Quite a reasonable amount of similarities in Polish and Lithuanian songs was determined by the following factors: some religious songs have turned into funeral songs and come from the same Latin source, the conditions for song formation in Polish and Lithuanian cultures were similar and in time they were influenced by similar folklore adaptation processes. Nowadays Lithuanian funeral singers use handwritten collections, because of the lack of printed sources, that contain not only old religious songs, but also more modern, local songs, probably created by the singers themselves. This creates the distinction of the region. Some same songs are common in Lithuanian and Polish environment in Lithuania. [From the publication]

ISBN:
9789955203759
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50335
Updated:
2018-12-04 15:53:07
Metrics:
Views: 27
Export: