Współczesny repertuar pieśni pogrzebowych na wileńszczyźnie i jego źródła

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Współczesny repertuar pieśni pogrzebowych na wileńszczyźnie i jego źródła
Alternative Title:
Šiuolaikinis Vilniaus krašto laidotuvių giesmių repertuaras ir jo šaltiniai
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2009, 38, p. 229-247
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Laidotuvių giesmės; Lenkai; Lietuviai; Muzikinis folkloras; Tautosakos repertuaras; Tautosakos šaltiniai; Vilniaus kraštas; Vilniaus rajonas.
EN
District of Vilnius, Polish; Folklore repertoire; Folklore sources; Funerral psalms; Lithuanian; Musical folklore; The funeral psalms; Vilnius region.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptartos Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės, giedotos praeityje ir giedamos dabar, jų istorinė raida ir šaltiniai. Teorinių samprotavimų pagrindas – lenkų ir lietuvių spausdinti šaltiniai (kantičkos) bei šiuolaikiniai rankraštiniai giesmių užrašai, ir šiandien tebegyvuojantys kai kurių Lietuvos regionų religiniame ir socialiniame gyvenime. Pastebimas nemažas lenkų ir lietuvių katalikiškų giesmių repertuaro panašumas, kuris buvo nulemtas šių veiksnių: kai kurios religinės giesmės (laikui bėgant, virtusios laidotuvių giesmėmis) yra kilusios iš to paties lotyniško šaltinio, buvo panašios giesmių formavimosi lenkų ir lietuvių kultūroje sąlygos, giesmės buvo veikiamos panašių folklorinės adaptacijos procesų. Šiandien laidotuvių giesmininkai dėl spausdintų šaltinių trūkumo naudojasi ranka rašytais rinkiniais. Juose yra ne tik senųjų parafrazuotų giesmių, kurių šaltinis yra spausdinti ХІХ–ХХ a. pradžios religinių giesmių rinkiniai, bet ir naujesnių, vietinių giesmių, sukurtų tikriausiai pačių giesmininkų. Tai sudaro ne tik Vilniaus krašto, bet ir daugelio kitų Lietuvos regionų išskirtinumą. Kai kurios tos pačios giesmės yra paplitusios Lietuvos lenkų ir lietuvių aplinkoje. [Iš leidinio]

ENThe article writes about Polish funeral laments in Vilnius region which were sung in the past and are still sung today, their historical development and sources. The basis for theoretical contemplations is printed Polish and Lithuanian sources (kanticzkas) and modern manuscripts with laments which are still used in the religious and social life of some Lithuanian regions. There is a big similarity between a repertoire of Polish and Lithuanian Catholic laments due to the following factors: some religious laments (which in the long-run became funeral laments) originate from the same Latin source. Moreover, Polish and Lithuanian cultural conditions under which laments were formed were similar and these songs were subject to similar folklore adaptation processes. Due to the shortage of print sources, today’s lament singers use manuscript collections. They contain not only old paraphrased songs, the sources of which are printed collections of religious songs of the 19th and 20th centuries, but also more modern local songs most probably created by the singers. This is a distinctive feature of not only Vilnius but also many other Lithuanian regions. Some songs are widespread both in the Polish and Lithuanian environment in Lithuania.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23717
Updated:
2018-12-17 12:36:26
Metrics:
Views: 24
Export: