Maldos Čėsu Pavietros: Bemerkungen zum Gebetbuch von Daniel Klein

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Maldos Čėsu Pavietros: Bemerkungen zum Gebetbuch von Daniel Klein
Alternative Title:
Maldos Čėsu Pavietros: pastabos apie Danieliaus Kleino maldaknygę
In the Book:
Danielius Kleinas ir jo epocha / parengė Artūras Judžentis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. P. 146-158
Summary / Abstract:

LTLietuvių evangelikų giesmyno Pagerintos Giefmių Knygos 1936 metų leidime skelbiamos trisdešimt aštuonios giesmės, kurių teksto autorius arba vertėjas nurodytas Danielius Kleinas. Dauguma šių nuo 1666 metų Kleino giesmyno perspausdinamų tekstų iŠ tikrųjų pasirašytos "M. Daniel Klein". 1936 metų leidimo 619-756 puslapiuose be atskiro antraštinio lapo skelbiamos sistemiškai išdėstytos maldos. Nepaisant tokio maldų anonimiškumo galima spėti, kad 1936 motų maldynas (su įvairiais redakciniais pakeitimais) vis dar remiasi Kleino 1666 metų originalu. Greičiausiai dėl savo pavyzdinės "grynai lietuviškos raiškos", kaip, pavyzdžiui, jau 1793 metais įvertino Gottf¬ riedas Ostermejeris, Kleino maldaknygė Prūsų Lietuvos evangelikų bendruomenėje pelnė ilgalaikį pripažinimą. Kaip tiesioginio abiejų maldynų teksto lyginimo galimybių pavyzdys pateikiamos maldų Malda Pawietros Cjefe (1666 merų leidimas, p. 98t) ir Prifiwertimo-Malda. Cyfe didyo Maro arba Pawetrös (1936 metų leidimas, p. 705t) ištraukos, leidžiančios paaiškinti tam tikras kultūros istorijos ir tekstų raidos lemiamas žodžių pavietra ir maras vartojimo aplinkybes. [Iš leidinio]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50247
Updated:
2022-03-07 19:49:40
Metrics:
Views: 17
Export: