Egodokumentai Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Egodokumentai Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose
Alternative Title:
Egodocuments in fonds of Lithuanian State historical archives
In the Book:
Keywords:
LT
16 amžius; Archyvai / Archives; Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė valstybės archyvų funkcija – kaupti ir saugoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, todėl Lietuvos nacionalinio fondo dokumentuose, saugomuose Lietuvos valstybės istorijos archyve, egodokumentų nėra gausu. Archyve saugomi visų tipų egodokumentai datuojami XVI-XX amžiais. Tai unikalūs mikroistorijos šaltiniai, kurių tipai, turinys ir kalbos per šimtmečius kito. Archyvuose egodokumentai ilgą laiką buvo tyrinėjami tik kaip biografiniai šaltiniai. XXI amžiuje egodokumentų tyrimai tampa gilesni ir platesni. Jie atskleidžia nagrinėjamojo laikotarpio luominį, socialinį, kultūrinį ir buitinį kontekstą. Taigi, papildo oficialiąją istoriją naujomis įžvalgomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apyrašai; Apyrašas; Archyvas; Archyvas, fondas, apyrašas, byla, egodokumentas, mikroistorija; Byla; Egodokumentai; Egodokumentas; Fondas; Fondų apskaitos dokumentai; Kolekcijos; Lietuvos archyvai; Lietuvos valstybės istorijos archyvas; Mikroistorija; Archive; Archive, fond, inventory, file, egodocument, micro history; Collections; Egodocuments; Egodokuments; File; Fund; Funds accounting documents; Inventories; Lithuanian State Archives of History; Lithuanian archives; Micro-history; Microhistory.

ENLithuanian state historical archives (LSHA) preserve records of National documentary funds dated from 15th until the middle of 20th centuries. Egodocuments are preserved in funds of state, municipalities and confessional institutions, but the biggest part of them are preserved in various private or other collections. There are all types of egodocuments: diaries, travel records, memoirs, notebooks, calendars with the egoinformation, testaments, Silva Rerum and letters. The article deals with problems of search, identification of creators, researching and access of egodocuments preserved in LSHA. Only a very small part of archival inventories, indexes, catalogues and other information search systems of LSHA contain the information about egodocuments, so the research is very complicated. It is a pity, but archives have no possibility in the short term to create new more informative search systems of egodocuments. According to legislation of Lithuanian Republic access to documents which contain information on personal’s private life and (or) personal date is limited. The access to egodocuments of Roman catholic church clergy is restricted by special agreement with Lithuanian Bishops Conference. The article analyses some restrictions on access to the egodocuments and applied exceptions. According the information about the researches of LSHA documents, historians and other scientist still did not use the term "egodocuments". In the end of 20th century egodocuments became the main historical research source of micro history. [From the publication]

Related Publications:
Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas / Arvydas Pacevičius. Acta museologica Lithuanica. 2013, 1, p. 86-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50094
Updated:
2020-03-25 17:50:53
Metrics:
Views: 30
Export: