Architektūros istorija Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros istorija Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
History of early 19th century architecture in Lithuania
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 3-6
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos pirmosios Lietuvoje publikuotos architektūros istorijos apžvalgos, parašytos dviejų Vilniaus universiteto profesorių – Mykolo Šulco ir Karolio Podčašinskio. Lyginamoji-istorinė analizė atskleidžia apžvalgų prograikišką pobūdį, nuo romantizmo priklausomą architektūros istorijos suvokimą. Šulcas ir Podčašinskis nagrinėjo visuotinę architektūros istoriją. Lietuvos architektūros istorija beveik negvildenta. Abu autoriai dar nevartojo romanikos, renesanso, baroko ir klasicizmo terminų. Abiejose studijose architektūros raida Europoje, nors ir pradėta nuo seniausių laikų, tačiau suvokta ir pateikta kaip graikų antikos tąsa. Graikiškumo kriterijumi vertintos visos vėlesnės epochos. Romėnų antikinė, Renesanso, klasicizmo architektūra apibūdinta teigiamai priklausomai nuo to, kiek ji nukrypsta nuo graikiškojo idealo. Gotikos ir baroko kūriniai, netęsiantys arba blogai tęsiantys graikų tradicijas, vertinti negatyviai. Abiejų autorių pozicijos iš esmės panašios – klasicistinės, tačiau skiriasi kai kurių architektūros stilių kritika. Šulcas labai kategoriškai ir neigiamai vertina gotiką, laiko ją barbarų stiliumi. Podčašinskis pripažįsta gotikinių pastatų lengvumą, konstrukcijų pastovumą, darnias proporcijas. Tokią toleranciją lėmė jau įsigalėjęs romantizmas, atvėręs kelius į viduramžių architektūros retrospektyvas. Podčašinskis kritikuoja baroko architektūrą, vadina ją keistenybių bei pamišimo kūriniais.Reikšminiai žodžiai: Architektūros istorija; Architektūros teorija; K. Podčašinskis; Karolis Podčašinskis; Klasicizmas; M. Šulcas; Mykolas Šulcas; Classicism; History of architecture; K. Podčašinskis; Karolis Podčašinskis; M. Šulcas; Mykolas Šulcas.

ENThe paper analyses the overviews of the first history of architecture published in Lithuania. They were written by two professors of Vilnius University – Mykolas Šulcas and Karolis Podčašinskis. The comparative-historical analysis reveals the pro-Greek nature of the overviews and the perception of history of architecture dependent on Romanticism. Šulcas and Podčašinskis examined the universal history of architecture, hardly touching the history of Lithuanian architecture. Both authors did not yet use the terms of Romanesque, Renaissance, Baroque and Classicism. Both studies perceive and present the development of architecture in Europe, although started from the earliest times, as the continuation of Ancient Greece. All later epochs were evaluated in accordance with the Grecian criterion. The Ancient Roman, Renaissance, Classicism architecture was described positively depending on the extent to which it deviates from the Greek ideal. Gothic and Baroque works that do not or improperly continue Greek traditions were evaluated negatively. The positions of both authors are basically similar – they are Classicist; however, the criticism of certain styles of architecture differs. Šulcas very categorically and negatively evaluates Gothic and considers it to be a Barbarian style. Podčašinskis admits the lightness of Gothic buildings, the stability of constructions and harmonious proportions. This tolerance was determined by the established Romanticism which opened the roads to the retrospections of Medieval architecture. Podčašinskis criticises Baroque architecture and calls it the works of contraption and madness.

ISSN:
1392-1630
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50
Updated:
2014-02-06 15:06:41
Metrics:
Views: 21
Export: