Barzdai. Kryžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barzdai. Kryžius
Keywords:
LT
Kryžiai / Crosses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas Barzdų bažnyčios kryžius - vienas ankstyviausių išlikusių Zanavykijos kryždirbio Petro Tamašausko darbų. Kryžius pastatytas prie Barzdų bažnyčios šventoriaus, aptvertas neaukšta statinių tvorele. Pastatytas (nors dar nebaigtas) ir pašventintas 1928 m. rugsėjo 23 d. per Lietuvos nepriklausomybės dešimties metų sukakties minėjimo iškilmes. Užbaigtas 1930 m. Kryžius puoštas įvairių Lietuvos regionų kryžiuose aptinkamais dekoro motyvais. Kryžius iškeltas ant betoninio postamento, sudaryto iš kubinės apatinės dalies ir pusrutulio. Kubo priekinėje sienelėje yra užrašas: „Per amžius budėję laisvę laimėjom / Per aukas ir pašventimą“ ir data „1918-1928“ su Gedimino stulpais šonuose. Medinis kryžius suręstas iš stačiakampio skerspjūvio rąstų. Stiebas paįvairintas stilizuota augaline aplikacija, profiliuotu karnizėliu, kiaurapjūviais kampiniais ornamentais. Koplytėlė atvira, dvipusė, konstruota kryžiaus kryžmoje. Sudaryta iš stačiakampės ornamentuotos ir kabučiais puoštos grindų platformos ir dvišlaičio abipusinio stogelio-baldakimo. Baldakimo viršuje – stilizuota monstrancija. Horizontalias kryžiaus šakas ir stiebą jungia trigubi lankai ir ilgos įstrižos kartelės – Kristaus kankinimo įrankiai – kempinė ir ietis. Koplytėlės fasadinėje pusėje yra metalinė lieta Nukryžiuotojo figūra. Kryžius yra reikšmingas miestelio centro akcentas, turintis ne tik meninę, bet ir istorinę vertę. P. Tamašauskas – Sūduvos, ypač Zanavykijos, regiono kryždirbys, dirbęs sovietų okupacijos – ypatingo religinių įsitikinimų slopinimo ir Bažnyčios persekiojimo - laikotarpiu.Reikšminiai žodžiai: Barzdai; Šventorius; Mediniai kryžiai; Kryžiai; Vytauto Didžiojo metai; Šakių vyskupija; Barzdai.

ENThe article describes the cross from the church of Barzdai – it is one of the earliest of remaining works by the master Petras Tamašauskas of Zanavykija. The cross erected next to the churchyard of the church of Barzdai, it was surrounded by a small fence. The cross although still unfinished was sanctified on September 23, 1928 during the celebration of the 10th anniversary of Lithuania’s Independence. It was finished in 1930. The cross was decorated with decoration motifs found in different regions of Lithuania. The cross was erected on a concrete base composed of a cube-shaped lower part and a hemisphere. The front of the cube is inscribed with a phrase ‘Per amžius budėję laisvę laimėjom / Per aukas ir pašventimą’ (‘We gained freedom after centuries of keeping vigil / through sacrifices and devotion’) and a date ‘1918-1928’ and with Pillars of Gediminas on its sides. A wooden cross is rigged up of a rectangle-shaped timber. A pole is decorated with a plant appliqué, profiled cornice and openwork angular fretwork. An open double-sided chapel is constructed in the cross. It is composed of a rectangular ornamented floor platform decorated with pendants and a gable roof-canopy. Top of the canopy is decorated with a stylised monstrance. Horizontal branches and a pole of the cross are connected by triple arcs and long diagonal bars – the tools of torture of Christ – a sponge and spear. The chapel façade is decorated with a metal crucifix figure. The cross is a significant town element that is valuable from artistic and historical point of view. P. Tamašauskas – the artist of Sūduva, especially Zanavykija regions, who created during the Soviet occupation – a period of suppression and of religious beliefs and persecution of the Church.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4987
Updated:
2021-03-17 10:39:06
Metrics:
Views: 15
Export: