Sąžiningos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros beieškant: Lietuvos pastangos įgyvendinti Tarybos direktyvą 2005

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąžiningos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros beieškant: Lietuvos pastangos įgyvendinti Tarybos direktyvą 2005/85/EB
Alternative Title:
Searching for a fair and efficient asylum procedure: Lithuania's efforts to implement Council Directive 2005/85/EC
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2013, Nr. 1, p. 40-61
Keywords:
LT
DIREKTYVA, PRIEGLOBSTIS, PROCESINĖS GARANTIJOS, UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATYMAS; DIREKTYVŲ PERKĖLIMAS IR TAIKYMAS, PRIEGLOBSČIO PROCEDŪRŲ; Europos Sąjunga; Prieglobstis; Procesinės garantijos.
EN
Application and transposition of directives, asylum, Asylum; Asylum; European Union; Procedural guarantees; Procedures directive, procedural guarantees, Law on the Legal Status of Aliens.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Tarybos direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, įgyvendinimo Lietuvoje problemos. Straipsnis parengtas tyrimo, atlikto įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo finansuojamą projektą „ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai“, pagrindu. Daugiausia dėmesio skiriama Direktyvos nuostatoms, įtvirtinančioms esmines procesines garantijas, bei pagrindiniams prieglobsčio procedūrų organizavimo aspektams. Ši problematika nagrinėjama formaliuoju požiūriu (vertinant, ar Direktyvos reikalavimai visiškai ir teisingai perkelti į Lietuvos teisės aktus) ir aptariant reikšmingiausias iš Direktyvos kylančių reikalavimų taikymo praktikos problemas. Pabrėžiamas nepakankamas prieglobsčio prašymus pateikusių asmenų informuotumas apie taikytinas procedūras ir prieglobsčio procedūros metu atliekamų apklausų trūkumai. Atskirai aptariami prieglobsčio prašymų nagrinėjimo skubos tvarka klausimai. Straipsnio autorių nuomone, ši procedūra neleidžia užtikrinti nuodugnaus prašymo nagrinėjimo ir apriboja prieglobsčio prašytojų de facto galimybes pasinaudoti esminėmis procesinėmis garantijomis. [Iš leidinio]

ENArticle examines the implementation of the Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status. It is based on the research carried out within the project ‘Implementation of the EU Asylum Policy: Legal and Sociological Focus’ supported by the European Refugee Fund. The article is primarily focused on the directive provisions that set the basic procedural guarantees as well as essential aspects concerning the organisation of asylum procedures. The analysis focuses on both the formal transposition of the directive provisions into the domestic law and the most important aspects of their practical application. Insufficient awareness of the applicable procedure and related rights and obligations as well as the shortcomings of the personal interviews conducted in the course of the examination of asylum applications are singled out as key problems the asylum seekers face when they try to substantiate their claims. Special attention is given to the Lithuanian accelerated procedure. The authors maintain that this procedure falls short of ensuring an adequate examination of the asylum applications and to facilitate the asylum seekers' access to the basic procedural guarantees. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49782
Updated:
2018-02-01 16:10:50
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: