Priėmimo sąlygų direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priėmimo sąlygų direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje problemos
Alternative Title:
Problems of implementation of the Reception Conditions’ Directive in Lithuanian legal system
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2013, Nr. 1, p. 19-39
Keywords:
LT
Europos Sąjunga; Prieglobstis; Prieglobsčio prašytojai; Prieglobsčio prašytojas; Priėmimo sąlygos; Priėmimo sąlygų direktyva.
EN
Asylum; Asylum seeker; Asylum seekers; European Union; Reception conditions; Reception conditions directive.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagal Tarybos direktyva 2003/9/EB įtvirtintus reikalavimus analizuojama prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų sistema Lietuvoje, vertinant tiek Lietuvos Respublikos teisinę bazę, tiek institucijų, veikiančių priėmimo sąlygų srityje, administracinę ir susiklosčiusią teismų praktiką. Straipsnyje išskiriamos pagrindinės priėmimo sąlygų, įgyvendinant Tarybos direktyvą 2003/9/EB, reglamentavimo ir praktinės problemos. Aptariamas priėmimo sąlygų taikymo srities apribojimas, nepakankamas informacijos apie priėmimo sąlygas suteikimas, nepagrįstas prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės ribojimas, nepakankamos materialinės priėmimo sąlygos ir medicininės paslaugos, sankcijų taikymo problemos, netinkamos asmenų, turinčių ypatingų poreikių, priėmimo sąlygos. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the system of the reception conditions of asylum seekers in Lithuania according to the requirements of the Council Directive 2003/9/EC. The analysis is based on the assessment of the legal framework of the Republic of Lithuania, administrative practice of institutions, and work in the field of reception conditions and established case law. The main legal and practical problems of the reception conditions are emphasised in the article. The authors of the article discuss the limitations of the scope of the application of the reception conditions, and unreasonable restrictions on the freedom of movement for the asylum seekers. Moreover, the authors examine insufficient material reception conditions and medical assistance, problems of the application of sanctions and inappropriate reception conditions for the persons with special needs. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Subject:
Related Publications:
Prieglobsčio prašytojų sulaikymo taikymo problemos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje / Laurynas Biekša, Eglė Samuchovaitė. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19 (4), p. 1407-1422.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49781
Updated:
2019-02-14 18:57:30
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: