Albina Makūnaitė : dramatinė dailės poetika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Albina Makūnaitė: dramatinė dailės poetika
Alternative Title:
Albina Makunaite : art as dramatic poetry
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.
Pages:
264 p + portr
Notes:
Aut.: Juozas Balčikonis, Birutė Demkutė, Juozas Galkus, Irena Geniušienė, Saulė Kisarauskienė, Ingrida Korsakaitė, Kastis Krikštopaitis, Rachilė Krukaitė, Antanas Kučas, Jonas Linkevičius, Jonas Mackonis, Kazimieras Makūnas, Boleslovas Motuza, Laimonas Noreika, Vidas Poškus, Petras Rauduvė, Aušra Sluckaitė, Aloyzas Stasiulevičius, Domas Šniukas, Vilius Uloza, Jonas Umbrasas, Gediminas Zemlickas, Zita Žemaitytė, Birutė Žilytė, Marija Žuklienė, Leonas Žuklys. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta įžymios lietuvių grafikės Albinos Makūnaitės (1926-2001) kūrybai. Knygos autorius, analizuodamas dailininkės kūrinius, siekė juos susieti su laikmečio kontekstu, su Lietuvos kultūros esminiais bruožais. Leidinio tekstai, analizuojantys ir aptariantys kūrinius, liudija, kad A. Makūnaitė priklauso tai pirmajai pokario dailininkų kartai, kuri ugdė ir plėtojo reikšmingą grafikos monumentalią raiškos formą – medžio ir lino raižybą. Dailininkė taip pat sėkmingai reiškėsi iliustruodama literatūros klasikų veikalus ir knygas vaikams. Jos nuopelnai knygos meno raidai ne kartą buvo įvertinti tarptautiniais apdovanojimais. Esminę knygos dalį sudaro menotyriniai ir kultūrologiniai tyrinėjimų tekstai. Taip pat čia pateikti dailininkės kartos dailininkų ir menotyrininkų vertinimai, prisiminimai, charakterizuojantys jos kūrybos ypatumus ir asmens bruožus. Knygoje pateikiami dailės kūrinių ir iliustruotų knygų sąvadas, publikacijų apie dailininkę bibliografija ir kiti duomenys. Knygos struktūra ir turinys suformuoti taip, kad per talentingos dailininkės individualybę ir per jos darbų turinį atsiskleistų XX a. antrosios pusės Lietuvos menininkų veiklos ypatybės, kurias nulėmė istorijos lūžiai ir dramatiškos politinių įvykių pasekmės. Angliškai kalbantiems skaitytojams knygoje yra skirtas skyrelis, kuriame pateikiama plati dailininkės kūrybinės veiklos apžvalga anglų kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimas; Kūryba; Vertinimas; Atsiminimai; A.Makūnaitė; Life; Creation; Valuation; Memoirs.

ENThis publication is dedicated to the memory of a distinguished Lithuanian graphic artist Albina Makunaite (1926-2001). The book’s author, while analyzing the art works of this artist, sought to find a connection within contemporary context of essential strands of Lithuanian culture. The texts of this publication show that artist belongs to that generation of post-war artists who nurtured a monumental and significative expression of graphic art form: the engraving of wood and linoleum. The artist also successfully distinguished herself by illustrating for the readership of children, and the classical works of literature. Her contributions to the development of books illustration as an art earned her international recognition through numerous awards. The essential part of this book consists of texts on art critic and cultural inquiry. Also reflected are the evaluations, memories, and characterizations by fellow artists and art critics of her generation thus highlighting her creativity and personal uniqueness. The reader will find in this book a digest of art works and illustrated books, publications about the artist, her bibliography, and other data. The book’s structure and content are configured to reveal, through the individuality as well as substance of artwork of this talented artist, the character of Lithuanian artists during the second half of the 20-eth century, and thus reflect the consequences of the historical breakthroughs and dramatic political events of those times. The English speaking readers can find an enlarged overview of the artist’s creative activity at the end of this book. [From the publication]

ISBN:
9789986638810
Related Publications:
Viršukalnės. Profesoriui Juozui Algimantui Krikštopaičiui atminti / sudarytojai Algimantas Grigelis ir Birutė Railienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Teodoro Grotuso fondas, 2022. 279 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4944
Updated:
2017-10-15 17:27:42
Metrics:
Views: 41
Export: