Aktualūs advokatūros statuso pokyčiai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktualūs advokatūros statuso pokyčiai Lietuvoje
Alternative Title:
Abstimmung der Maßnahmen der Rechtilchen regulierung
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 57, p. 71-81
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisininkai / Legal profession.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į 2004 m. priimto Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo inicijavimo ir gana padriko bei skuboto derinimo ir svarstymo priežastis, diskutuotinų naujovių atsiradimo aplinkybes, jų probleminio įgyvendinimo perspektyvas. Atsižvelgiama, kad, atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, advokatūrai reformuoti ir organizuoti įstatymų leidėjas 1992 m., 1998 m. ir 2004 m. sukūrė gausybę normų, kurios nesulaukė visuotinio teisininkų pritarimo, buvo keičiamos ir pildomos, o įsigaliojus 1998 m. priimtam Advokatūros įstatymui, netrukus Seime vėl atsinaujino tobuliausio advokatūros modelio paieškos, pasiekusios apogėjų 2004 metais. Naujasis Advokatūros įstatymas paskatino diskutuotinų naujovių, sulaukusių kritikos ar nepasitenkinimo ir pasiūlymų vėl tobulinti „reformos reformą“, todėl straipsnyje keliamas klausimas (ir mėginama į jį atsakyti), ar įstatymų leidėjas apskritai turi aiškią, tvirtą ir ilgalaikę advokatūros koncepciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Advokatūra; Advokatūros įstatymas; Advokatūros reforma.

ENIn this article the preconditions of the institute of advocacy, essential changes after passing the law of advocacy in 18 March 2004 are analyzed. Besides, a possible problem of the realization of that law is rising. What is more the reform of a legal system gradually improving the institution of representation and limiting the possibilities for the persons who are not advocates to be a representatives inspire especially hasty passing the law of advocacy. Positively estimated that for the first time in the history of independently Lithuania, Lithuanian advocates as a whole are considered as juridical person having its own governing organs and having a possibility in its own way pass the regulations of activity and following only those regulations which is passed by themselves. For the advocates is granted a right to choose acceptable form of activity and depending on that is differentiating advocates’ responsibility. Furthermore when Lithuania become the member of the European Union by the law of advocacy for the lawyers from European Union is granted the possibility constantly or temporarily earn one’s living by legal activities in Lithuania. But in the consequence of the legal reform in Lithuania when the need of the advocates rose up, baseless and groundless by the law of advocacy were granted the right to be an advocate for the persons satisfy only formal requirements i.e. having only five year practice. As a consequence it challenged increasing number of persons admitted as advocates and decreasing a number of the assistance of the advocates, passing the skill exam of advocacy. So it can be said that in the future it undoubtedly rises up the same problem as it was trying to solve in the year of 1998 – proper and qualified defense and assurance of persons rights and representation of his interests. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
  • Advokatų profesinė bendrija : atsiradimo prielaidos ir raidos tendencijos / Inga Žalėnienė, Olga Petroševičienė. Socialinių mokslų studijos. 2009, Nr. 1, p. 147-158.
  • Teisės teorija / Alfonsas Vaišvila ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : Justitia, 2000. 375 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4939
Updated:
2018-12-20 23:06:39
Metrics:
Views: 31    Downloads: 11
Export: