Istorija, politika ir paminklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorija, politika ir paminklai
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2003, Nr. 5, p. 269-273
Keywords:
LT
Istorija; Istorijos politika; Istorinė sąmonė; Kultūros paveldas; Paminklai; Paminklas; Politika.
EN
Cultural heritage; Historical consciousness; History; Monument; Monuments; Policy of history; Politics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos praeities įprasminimo programos bei apžvelgiamos istorinės kultūros formavimosi tendencijos Lietuvoje. Reaguojama į 2003 m. surengtų konferencijų "1253–2003-ieji: Lietuvos istorijos ir parlamentarizmo europietiškasis aspektas" bei "Istorinės raidos įprasminimas Vilniaus mieste" mokslinius pranešimus. Istorinės kultūros kategorija apjungia istorinės atminties dabartinės raiškos formas (paminklai, gatvių pavadinimai, muziejai), sritis (menas, politika, mokslas, mokykla, kultūra) ir strategijas (politinė valdžios kova, mokslinis tyrimas, meninė kūryba, mokyklinis ir užmokyklinis lavinimas, paveldosauga). Keliamas klausimas, ar istorikas yra istorinės kultūros tyrėjas ir/ar kūrėjas. Ši dilema yra iliustruojama istorikų A. Nikžentaičio bei A. Bumblausko išsakytomis mintimis. Lietuvoje pastebimas istorikų suaktyvėjimas istorinės kultūros kūrimo darbe, tačiau abejotina, ar šios apraiškos bus adekvačiai sutiktos galią turinčiųjų, kurie įpratę naudotis istorikais savo politiniams tikslams pasiekti. Svarstoma politinė istorinės kultūros dimensija ir klausiama, koks yra viešųjų monumentų statybos poreikis Lietuvoje. Pagrindinis atminties raiškos formų atrankos kriterijus – valstybingumo tradicija. Būtent viešieji monumentai, o ne kitos istorinės atminties raiškos formos, yra ypač suaktualinti, nes jie yra itin palankūs reikštis įviariems politiniams interesams. Istorikai turėtų atidžiau pažvelgti į istorinės atminties įamžinimo formos vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Politikų įprotis patiems spręsti praeities įprasminimo problemas kelia grėsmę istorinės kultūros atsiradimui Lietuvoje, nes pagrindiniais jos kūrėjais tampa politikai, o ne istorikai.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49353
Updated:
2021-02-22 22:50:35
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: