Monografija apie vyriausią rašytoją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monografija apie vyriausią rašytoją
In the Journal:
Metai. 2005, nr. 8-9, p. 177-181
Keywords:
LT
Išeivijos literatūra / Exodus literature.
Summary / Abstract:

LTRecenzija skirta Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygai "Kazimieras Barėnas". Recenzijos autoriaus nuomone, pirmasis ir svarbiausias Peleckio-Kaktavičiaus monografijos bruožas -- jos informatyvumas. Kitas, recenzijos autoriaus manymu, beveik išskirtinis aptariamos knygos bruožas -- jos autentiškumas. Didžioji gausių citatų dalis yra paimta ne tik iš viešai žinomų šaltinių, bet ir iš knygos autoriaus asmeninio archyvo, kuriame, galima numanyti, yra gausi Kazimiero Barėno laiškų kolekcija. Pasak recenzento, knygos struktūra patraukli ir patogi taip pat tuo, kad biografinė medžiaga joje išdėstoma lygiagrečiai su kūrybos pristatymu. Recenzijos autorius turi tik vieną, nedidelį priekaištą monografijos autoriui dėl to, kad pastarasis užuot pateikęs originalią vieno ar kito kūrinio interpretaciją, atkūrė tam tikrą kritinių vertinimų foną, savotišką Barėno kūrybos recepciją išeivijos, o iš dalies ir Lietuvos kritikoje. Nors atkūrė sąžiningai, objektyviai, didesnių ambicijų pateikti išsamesnę, vieningesnę savo versiją atsisakė. Recenzijos autoriaus nuomone, monografijos žanrui drąsesnis autoriaus skverbimasis į kūrybos problemas vis dėlto būtinas. Recenzijos autorius priėjo prie išvados, kad Peleckis-Kaktavičius profesionaliai atliko biografo, išeivijos kultūrinio gyvenimo istoriko darbą ir išgrindė patikimą aikštelę rašytojo kūrybai tyrinėti plačiau.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių egzodo literatūra, L.Paleckis-Kaktavičius ,,Kazimieras Barėnas" (2005).

ENThe review is dedicated to the book “Kazimieras Barėnas”, written by Leonas Peleckis-Kaktavičias. In the opinion of the author of the review, the first and foremost and most important trait of Peleckis-Kaktavičius’s monograph is its being informative. Another characteristics of the book, which, in the author’s opinion, is almost exceptional, it its authenticity. The majority of plentiful quotations are taken not only from the well-known sources, but also from the personal archives of the author of the book, which contains a rich collection of the letters, written by Kazimieras Barėnas. According to the reviewer, the structure of the book is attractive and convenient also due to the fact that the biographical materials are provided in parallel with presentation of the author’s work. The author of the review has only one insignificant reproach to the author of the monograph due to the fact that he, instead of providing an original interpretation of one or another work, recreated a certain background of critical evaluations, a certain reception of Barėnas’s work in the expatriates’ and, partially, in Lithuanian criticism. Although the author recreated the said aspects in a fair and impartial manner, he refused bigger ambitions to provide a more comprehensive and unified version. In the opinion of the author of the review, the genre of the monograph must characterize with more courageous penetration into the works related problems. The author of the review comes up to the conclusion that Peleckis-Kaktavičius skillfully performed the work of a biographer and a historian of expatriates’ cultural life and laid reliable foundations for further studies of the works of the writer.

ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/493
Updated:
2013-04-28 15:18:19
Metrics:
Views: 7
Export: