Neįgaliųjų studentų dalyvavimas Lietuvos aukštosiose mokyklose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų studentų dalyvavimas Lietuvos aukštosiose mokyklose: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
186 p
Notes:
Disert. rengta 2008-2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete, Sociologijos katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Neįgalieji studentai; Aukštasis mokslas; Dalyvavimas; Veiksnumas; Grindžiamoji teorija; Disabled students; Higher education; Participation; Agency; Grounded theory.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Grindžiamoji teorija; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Veiksnumas.
EN
Agency; Grounded theory; Participation.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Participation of disabled students in Lithuanian higher education institutions Kaunas, 2012 29 p
Summary / Abstract:

LTLietuvoje įstatymais garantuojamas lygių galimybių užtikrinimas bei sąlygų studijuoti sudarymas aukštosiose mokyklose, tačiau realybėje neįgalieji susiduria su įvairaus pobūdžio kliūtimis, siekdami lygiaverčių studijų ir išsilavinimo. Šios disertacijos tikslas – sukurti grindžiamąją teoriją apie neįgaliųjų studentų dalyvavimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Siekta atsakyti į klausimus, kaip neįgalieji studentai įgyvendina veiksnumą, dalyvaudami studijų procese aukštosiose mokyklose? Kaip vyksta studijų sąlygų kūrimas institucijoje, sąveikaujant neįgaliajam ir akademinės bendruomenės nariams? Kaip keičiasi neįgaliųjų studentų tapatumas dalyvaujant aukštojoje mokykloje? Kokybinio tyrimo strategija pasirinkta Grindžiamoji teorija ir atlikti 32 pusiau struktūruoti interviu su skirtingą negalią turinčiais studentais. Pritaikant metodologines procedūras sukurta grindžiamoji teorija apie neįgaliųjų studentų dalyvavimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Ši teorija atskleidžia, jog neįgaliųjų studentų dalyvavimas prasideda dėl dalyvavimo apribojimų institucijoje ir neįgaliųjų lygiavertiškumo siekio – dėl šių priežasčių neįgalieji pagal savo pajėgumus pradeda šalinti dalyvavimo apribojimus. Sukurta grindžiamoji teorija apie neįgaliųjų studentų dalyvavimą Lietuvos aukštosiose mokyklose nagrinėjama per A. Giddenso struktūracijos teorijos prizmę, neįgalumo modelius bei tapatumo kitimą. Sukurtoji teorija patvirtina A. Giddenso struktūracijos pagrindinę idėją, jog neįgalieji studentai, įgyvendindami savo veiksnumą, pradeda atkurti aukštosios mokyklos struktūrą, kuri vėliau apriboja jų veiksmus.

ENEqual opportunities to study in higher education institutions for disabled people are guaranteed by national legislation. However, in practice students with disabilities face various kind of problems while pursuing for education. The goal of this dissertation is to create a grounded theory about disabled students participation in Lithuanian higher education institutions. The research questions were formulated: how are disabled students implementing their agency while participating in the study process in higher education institutions? How does the creation of studying conditions take place in higher education institutions regarding the interaction between disabled students and the members of the academic community? How does the disabled student’s identity change during participation in higher education? The Grounded Theory was chosen here as the methodology of qualitative research. There have been conducted 32 semi-structured interviews with students having different kind of disabilities. Grounded theory about disabled students’ participation in Lithuanian higher education institutions was created. This theory does reveal that the reasons of disabled students‘ individual acts are the restrictions of participation in institutions as well as their aspiration of equality. Disabled students are starting to eliminate the restrictions of participation according to their capacities. Empirical data is analyzed in the light of A. Giddens‘ theory of structuration, models of disability, changing identity and other researches in this field. Created grounded theory about disabled students participation does confirm the main idea of A. Giddens theory of structuration that disabled students starts to reproduce the structure of higher education institution while implementing their agency and the structure in turn does restrict their actions.

ISBN:
9789955128458
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49257
Updated:
2022-01-30 12:17:38
Metrics:
Views: 38    Downloads: 16
Export: