Lietuvos KPP 2007-2013 m. priemonių indėlio teikiant viešąsias gėrybes nustatymo metodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos KPP 2007-2013 m. priemonių indėlio teikiant viešąsias gėrybes nustatymo metodika
Alternative Title:
Methodics of the calculation of the scope of agricultural public goods provided through the Lithuanian RDP 2007-2013
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 2, p. 239-247
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimo; Kaimo plėtros programa; Plėtros programa; Viešosios gėrybės; Viešųjų gėrybių nustatymo metodika; Žemės ūkis; Agricultural public goods calculation; Agriculture; Methodic of agricultural public goods calculation; Public goods; Rural development programe; Rural development programme.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Plėtra / Development; Viešosios gėrybės; Viešųjų gėrybių nustatymo metodika; Žemės ūkis.
EN
Agricultural public goods calculation; Agriculture; Methodic of agricultural public goods calculation; Public goods; Rural development programe; Rural development programme.
Summary / Abstract:

LTTyrimai rodo, kad Vakarų visuomenės pasisako už didesnį ir kuo įvairesnių žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimą, kas, tuo pačiu, skatina padidintą mokslininkų ir politikų domėjimąsi šia sritimi. Viešųjų gėrybių problemos šiuo metu laikomos prioritetinėmis ir europiniuose dokumentuose, pasisakant už racionalesnį jų teikimą. Tam tikslui būtina suskaičiuoti, kiek ir kokių tokių gėrybių jau yra teikiama ir kokia būtų racionali jų teikimo apimtis ateityje. Viena iš viešųjų gėrybių apimčių nustatymo problemų yra ta, kad jos dažnai kuriamos kaip šalutinis produktas. Šiame straipsnyje pateikiama viešųjų gėrybių, teikiamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, metodika yra dar vienas bandymas tiksliau įvertinti jų apimtis. Gauti preliminarūs rezultatai parodė, kad daugiausiai KPP priemonės prisideda prie kaimo gyvybingumo, kraštovaizdžio, vandens kokybės ir biologinės įvairovės viešųjų gerybių kūrimo. [Iš leidinio]

ENStudies suggest that Western society in favor of a larger and more diverse agricultural public goods, which, at the same time, stimulate increased scientific and political interest in this area. Public goods problem is now considered to be a priority, and European documents, pressing for a more rational use of its provision. For this purpose, it is necessary to count how many and which of them are already available and how to ration coverage of them in the future. One of the problems is the determination of the volume is that public goods are often created as a by-product. This article provides methodic of the calculation of the scope of agricultural public goods provided through the RDP 2007-2013. The methodology is yet another attempt to more accurately estimate their scope. Get the preliminary results show that most of the projects are contributing to the vitality of the rural areas, landscape, water quality, and biological diversity of public goods. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49162
Updated:
2020-04-06 15:01:18
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: