Sovietų neteisėtai atimto turto (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo patekusio Lietuvos valstybės žinion) valdymo strateginės problemos (I. Kam nuosavybės teise priklauso sovietų neteisėtai atimtas turtas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietų neteisėtai atimto turto (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo patekusio Lietuvos valstybės žinion) valdymo strateginės problemos (I. Kam nuosavybės teise priklauso sovietų neteisėtai atimtas turtas)
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 56, p. 128-140
Keywords:
LT
Nacionalizacija; Neteisėtai atimtas turtas; Nuosavybės teisė; Turto valdymo problemos.
EN
Nationalization; Ownership; Property management problems.
Summary / Abstract:

LTSovietų „nacionalizuotą" (vartojant jų terminiją) ar kitaip neteisėtai atimtą turtą po 1990m. kovo 11 d., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos valstybė pasiliko teisę grąžinti ar negrąžinti tiems asmenims, iš kurių sovietinė okupacinė valdžia tą turtą neteisėtai atėmė, palikti asmenų, kurie tą turtą užvaldė sovietiniais laikais, nuosavybe, parduoti kitiems asmenims, išpirkti visuomenės poreikiams ar kitaip su juo pasielgti. Nuosavybės teisės teoretikams natūraliai kyla klausimas, ar turi teisę Lietuvos valstybė šitaip elgtis. Kitas klausimas - (jeigu tarsime, kad Lietuvos valstybė teisėtai valdo tą sovietų neteisėtai atimtą turtą) kaip geriau jį Lietuvos valstybės ir jos žmonių labui valdyti. Šios problemos ir pradedamos nagrinėti šiame darbe, ir padaroma išvada, kas yra to sovietų neteisėtai atimto turto savininkas. O atsakymas į tą klausimą turi kardinalios reikšmės sprendžiant visas kitas to turto valdymo problemas. Jas nagrinėsime kituose savo darbuose. [Iš leidinio]

ENAfter the declaration of independence of Lithuania on 11 March 1990, the state of Lithuania retained the right to return or not to return the property “nationalised” or, to be more precise, illegally seized by the Soviet regime to those persons, from whom the Soviet authorities took this property illegally, sell this property to other persons, buy it for public purposes and act with it in any another manner. Theorists of property law naturally have the question whether the state of Lithuania has the right to act this way. Another questions is how it is better to manage this property for the interests of the state of Lithuania and its people. These problems are analysed in this work, and the author concludes on the owners of property seized by the Soviet regime. The answer to that question is very significant when dealing with other problems in the field of property management. These we will analyse in other works.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49095
Updated:
2018-12-17 11:44:02
Metrics:
Views: 7
Export: