Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorijos vidinio kiemo tyrimai

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorijos vidinio kiemo tyrimai
Alternative Title:
Investigations of the inner yard of the Royal Palace of the Vilnius Lower Castle
In the Journal:
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. 2006, 2005 metais, P. 159-163
Keywords:
LT
19 amžius; 17 amžius; 16 amžius; 15 amžius; 14 amžius; 13 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTVilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų vidinio kiemo teritorija pirmą kartą archeologų tyrinėta 1964 m., o nuo 1988 m. tyrinėta beveik kasmet. Ankstesnių tyrimų metu buvo aptikti XIII-XIV a. datuojamos gynybinės sienos, gyvenamo pastato liekanos ir gynybinio bokšto liekanos, Valdovų rūmų vakarinio korpusų mūrai ir rastas išlikęs I tūkstantmečio gyvenvietės sluoksnis. 2005 m., vykstant Valdovų rūmų atstatymo darbams, vidinio kiemo teritorijoje numatyta įrengti požemines patalpas būsimų rūmų muziejaus lankytojų aptarnavimui. Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų vidiniame kieme tyrinėtas 1632 m2 plotas. Didelė dalis kultūrinio sluoksnio sunaikinta XIX-XX a. Kiemo rytinėje dalyje surasta 4 m pločio ir apie 2,5 m gylio apskritimo formos duobė, kurioje aptikti XVI a. radiniai. Kiemo centrinės dalies kultūrinis sluoksnis visiškai sunaikintas XIX a., įrengus carinės armijos tvirtovę ir iškasus gynybinį griovį. Kiemo vakarinėje dalyje aptiktas geriau išlikęs kultūrinis sluoksnis, surastas XVI-XVII a. valdovų rūmų kiemą dengęs akmeninis grindinys. Jis apardytas, remontuotas mažiausiai du kartus. Po grindiniu tyrinėtas dalinai suardytas XIV-XV a. kultūrinis sluoksnis. Aptikta akmeninių sviedinių, arbaleto strėlių antgalių, pirmųjų lietuviškų monetų ir kitų radinių. Giliau rastas fragmentiškai išlikęs I tūkst. antrosios pusės gyvenvietės sluoksnis, kuriame aptikti verpstukai, keramika grublėtu paviršiumi, kai kurios keramikos šukės puoštos gnaibytu ornamentu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Žemutinės pilies valdovų rūmai; Archeologiniai tyrinėjimai; Vilnius; Royal palace of Loer castle; Archaeological investigations.

ENThe inner yard of the Royal Palace of the Vilnius Lower Castle was investigated for the first time by archaeologists in 1964 and since 1988 it has been investigated almost annually. During earlier investigations defensive walls, remains of living buildings, remains of a defensive tower dated by the 13th-14th centuries were found; walls of the western part of the Royal Palace as well as a layer of a settlement dated by the 1st millennium AD were also found. In 2005 during reconstruction of the Royal Palace it was planned to build underground premises for visitor service in the inner yard of the future museum of the Palace. In the inner yard of the Royal Palace of the Vilnius Lower Castle an area of 1632 m2 was investigated. The major part of the cultural layer was destroyed in the 19th-20th century. In the Eastern part of the yard a circular pit of 4 m wide and 2,5 m deep was discovered. It contained artefacts of the 16th century. In the central part of the yard the cultural layer was completely destroyed in the 19th century, when the tsarist army fortress was built and the defensive ditch was excavated. In the Western part of the yard two ancient water-pipe routes were discovered. The stone pavement of the inner yard was damaged. It had been reconstructed at least once. Above the sterile soil level a habitation layer of the second half of the 1st millennium AD was discovered. It contained rusticated pottery shards and spindles. Some of the potshards were decorated with pinched-impressed ornaments.

ISBN:
9955991313
ISSN:
1392-5512
Related Publications:
XIV a.-XV a. pradžios Vilniaus miesto gynybiniai įrenginiai / Linas Girlevičius. Lietuvos archeologija. 2008, t. 34, p. 105-150.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4906
Updated:
2013-04-28 16:09:34
Metrics:
Views: 30
Export: