Władysławas Wielhorskis (1885-1967) - istorikas, politologas, visuomenės veikėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Władysławas Wielhorskis (1885-1967) - istorikas, politologas, visuomenės veikėjas
Alternative Title:
Władysław Wielhorski (1885-1967) - historian, political scientist and public figure
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida [Evolution of Science and Technology]. 2013, t. 5, Nr. 1, p. 9-21
Keywords:
LT
Europos mokslinis tyrimo institutas Vilniuje; Lenkų išeivijos veikėjai; Lituanistiniai tyrinėjimai tarpukario Vilniuje; Politinių mokslų mokykla Vilniuje; Rytų; Rytų Europos mokslinis tyrimo institutas Vilniuje; Tarpukario Vilniaus mokslinis gyvenimas; Vladyslavas Vielhorskis; Wladyslawas Wielhorskis.
EN
Eastern European Research; Eastern European Research Institute in Vilnius; Institute in Vilnius; Public figures of Polish Diaspora; School of Political Sciences in Vilnius; Scientific life in Vilnius between World War I and World War II; Wladyslaw Wielhorski.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie Władysławo Wielhorskio (1885-1967) – lenkų istoriko, politologo, Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėtojo, Politinių mokslų mokyklos Vilniuje direktoriaus gyvenimą ir veiklą. Pirmojo pasaulinio karo metais jis gyveno Balčiuose Žemaitijoje, 1921-1924 m. Kaune, 1924-1941 m. Vilniuje. Gyvendamas Kaune Wielhorskis dalyvavo Lietuvos lenkų visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, lenkų spaudos puslapiuose ne kartą pasisakė prieš antilenkišką Lietuvos vyriausybės politiką, už ką buvo priverstas 1924 m. apleisti Lietuvą. Persikėlęs į Vilnių jis Stepono Batoro universitete apsigynė habilitacinį darbą, 1931-1939 m. vadovavo Politinių mokslų mokyklai, 1935-1939 m. buvo Lenkijos Respublikos seimo narys. Wielhorskio veikla Vilniuje nutrūko Antrojo pasaulinio karo metais. 1939 m. pabaigoje jis neteko darbo. 1940 m. paskelbus Lietuvoje tarybų valdžią, buvo suimtas ir kalintas Vilniuje. 1941 m. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų sąjungos karui, išvežtas į Rusijos gilumą, laikytas Gorkio (dabar Nižnij Novgorodas) kalėjime. 1941 m. rudenį paleistas iš kalėjimo dirbo lenkų atstovybėje Kuibyševe (dabar Samara), 1942 m. išvyko į Angliją, dirbo lenkų išeivijos įstaigose ir organizacijose.Gyvendamas emigracijoje Wielhorskis tęsė Lietuvos istorijos, kultūros bei jos santykių su Lenkija tyrinėjimus, 1947 m. išleido Londone monografiją apie Lietuvos ir Lenkijos santykius amžių tėkmėje, o po kelerių metų – studiją apie lietuvių, baltarusių ir lenkų indėlį į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrą, kuri buvo išspausdinta mokslui skirtame išeivijos leidinyje „Alma Mater Vilnensis“. Šie jo darbai pasitarnavo žinių apie Lietuvą plėtrai, leido Lenkų išeivijos universiteto klausytojams ir kitiems išeiviams neužmiršti bei geriau suprasti jų tolimos gimtinės istoriją ir kultūrą. [Iš leidinio]

ENPaper introduces the reader to life and work of Władysław Wielhorski – Polish historian, political scientist, researcher of Lithuanian history and culture, and director of the School of Political Sciences in Vilnius. During the First World War, he lived in Balčiai (Samogitia), in 1921-1924 – in Kaunas and in 19241940 – in Vilnius. While residing in Kaunas, he was an active member of the Polish community. He frequently commented on the anti-Polish policy undertaken by the Lithuanian government and therefore was forced to leave Lithuania in 1924. Once he moved to Vilnius, Wielhorski defended his habilitation thesis at the Stefan Batory University. During 1931-1939, he was the appointed head of the School of Political Sciences. In 1935-1939, he was a member of Sejm of Poland. Wielhorski’s activities in Vilnius were interrupted with the outbreak of WW2. At the end of 1939, he lost his job and soon was arrested by the Soviet regime and imprisoned in Vilnius. In 1941, he was deported to Gorky (now Nizhny Novgorod), soon released from prison and began working at the Polish representation in Kuibyshev (now Samara). In 1942, he moved to England and worked for various institutions and organisations of Polish Diaspora.During his emigration, Wielhorski continued to research Lithuanian history and culture as well as relations between Lithuania and Poland. In 1947, he published a monograph on the history of Lithuanian-Polish relations and later he authored a study on the influence of Lithuanians, Poles and Byelorussians on the culture of the Lithuanian Grand Duchy. The study was published in the scientific journal of Polish Diaspora "Alma Mater Vilnensis". These publications contributed to dissemination of knowledge about Lithuania and provided students of the University of Polish Diaspora with better understanding of the history and culture of their homeland. [From the publication]

ISSN:
2029-2430; 2029-2449
Related Publications:
Polacy na Litwie 1918-2000 : (słownik biograficzny) / Mieczysław Jackiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Andrzej Frukacz Ex Libris - Galeria Polskiej Książki, 2002. 252 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48999
Updated:
2018-12-17 00:06:13
Metrics:
Views: 44
Export: