Kauno lenkų švietimo draugija (1909-1932 metais)

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno lenkų švietimo draugija (1909-1932 metais)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2006, 7, p. 103-109
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations.
Summary / Abstract:

LTPriešindamasi primestam režimui lenkų ir lietuvių apsišvietusi visuomenės dalis ėmėsi nelegalių būdų savo tautinei kultūrai palaikyti ir plėtoti. Pirmiausia pradėta nuo nelegalios spaudos platinimo ir slaptojo vaikų mokymo. Slaptos mokyklėlės kūrėsi bajorų dvareliuose, veikiančiuose katalikų vienuolynuose, klebonijose, mieste gyvenančių inteligentų butuose, valstiečių pirkiose. Jų steigėjomis būdavo dažniausiai apsišvietusios dvarininkės, bet taip pat kunigai, slaptų mokyklų mokytojai vadinami “daraktoriais” arba patys valstiečiai. Tarp daugelio kitų draugijų įsikūrusių tautinio ir kultūrinio atgimimo metais buvo Kauno lenkų švietimo draugija (Towarzystwo szerzenia oświaty wśród Polaków w Kownie). Ji buvo įkurta 1909 m. sausio 20 dieną. Veikė Kauno mieste ir jo apylinkėse. Draugijos tikslas – organizuoti kursus ir paskaitas, steigti lenkų literatūros bibliotekas ir skaityklas, padėti lenkų besimokančiam jaunimui. Sunkėjant lenkų politinei ir ekonominiai padėčiai visas dėmesys buvo sutelktas į lenkiškų mokyklų ir spaudos išsaugojimą. Taip pat buvo stengiamasi išlaikyti koordinuojančią lenkų švietimą ir kultūros veiklą “Pochodnios” draugiją. Daug mažesnių draugijų buvo likviduota. Kauno lenkų švietimo draugijos valdyba paskutinį kartą buvo išrinkta 1930 lapkričio mėnesį. Į jos sudėti įėjo Anna Korewa –Babiańska, Joanna Narutowicz, Marian’as Babiański’s, Laskowska, Czesław’as Grajewski’s, Jatkowski’s, Stefan’as Lachowicz’ius, Konstanty Plater – Zyberk’as, Antoni Szatyński’s ir Ludwik’as Wialbutt’as. Draugija oficialiai buvo likviduota Kauno apskrities viršininko įsakymu 1932 metais vasario 5 dieną. Jos turtas buvo perduotas draugijai “Pochodnia”.Reikšminiai žodžiai: Kauno lenkų švietimo draugija - Draugijos - Mokslo istorija - Lietuva; Kaunas Polish Educational Society - Societies - Science history - Lithuania.

ENPolish Educational Society (Towarzystwo szerzenia oúwiaty wúród Polaków w Kownie) was established in 1909. It was acting in Kaunas and its neighborhood. The aim of the society was to organize lectures and courses, to establish libraries and reading rooms of Polish literature and to help Polish schoolboys and students. The members of the society could become persons over 21 years old after they had paid the membership fee (3 rubles per year). The government body of the society was the Council of chairman, vice –chairman, secretary, treasurer and six members. The chairmen of the society were Franciszek Grodecki, Jan Muszalski, Wùadysùaw Bàdzyñski, Franciszek Pacewicz, Konstanty Okulicz, Konstanty Plater -Zyberek. The number of society members varied from 55 to 121 persons. In most cases, they were Polish noblemen and intellectuals. Until the First World War, the library of the society had 2442 books and 1476 readers. There was also a possibility to read newsletters in societys reading room. The activity of the society was broken during the First World War, but was rebuilt in 1920. In 1924, it was joined with the Polish society Pochodnia (The Torch). The Polish Cultural and Educational Society Pochodnia was established in 1924. It united all Polish educational and cultural societies in Lithuania. The Polish Educational Society was acting in the body of Pochodnia until 1930. It was abolished in 1934.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Władysławas Wielhorskis (1885-1967) - istorikas, politologas, visuomenės veikėjas / Henryka Ilgiewicz. Mokslo ir technikos raida. 2013, t. 5, Nr. 1, p. 9-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4828
Updated:
2022-02-12 17:01:07
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: