Šilalės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai : (kilmė ir daryba)

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėŠilalės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai : (kilmė ir daryba)
Kita antraštėNames of inhabited places in the Šilalė district: (origin and formation)
AutoriaiRazmukaitė, Marija
ŠaltinisŠilalės valsčius / sudarytojai Edvardas Vidmantas, Albina Auksoriūtė, Edita Korzonaitė Vilnius: Margi raštai, 2006. P. 617-621.
Reikšminiai žodžiai
LTKilmė; Daryba
Santrauka / Anotacija

LTŠilalės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai straipsnyje aptarti pagal kilmę ir darybos būdus. Pagal kilmę šių vardų išskirtos trys pagrindinės grupės: 1) asmenvardiniai (t. y. kilę iš vardų, pavardžių ar pravardžių); 2) apeliatyviniai, arba kilę iš bendrinių žodžių (fiziografinių, geobotaninių ir pan. terminų) ir 3) vietovardiniai, kurių fiksuoti du pogrupiai – a) vandenvardiniai, arba kilę iš upių ir ežerų vardų ir b) kilę iš kitų gyvenamųjų vietų vardų. Kiekvienos grupės pagal kilmę vardynas aptariamas skyrium pagal darybos būdus; kiekvienoje atskiroje grupėje pasireiškia saviti darybos būdai: asmenvardiniams pasitarnauja priesagos ir pliuralizacija (daugiskaitinės lytys); apeliatyvinių grupėje išryškėja ir pirminių vardų, ir priesaginių vedinių, ir sudurtinių vietovardžių; vietovardinių grupėje šalia pirminių, priesagų vedinių dalis yra ir priešdėlių vedinių. Sudėtinių vietų vardų fiksuojama visose grupėse, tačiau jų nėra daug. Atskiras straipsnio poskyris (IV) skirtas ne visai aiškios ir neaiškios kilmės gyvenamųjų vietų vardams. Tai daugiausiai vardai, kurių kilmė ir daryba gali būti aiškinama dvejopai. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the origin and formation of names of inhabited places in the Šilalė district . In terms of origin, three main groups are distinguished: 1) anthroponymic (i.e. place names derived from names, surnames or nicknames); 2) apellatives, or place names derived from general words (physiographic, geo-botanical, etc. terms) and 3) toponymic, of which there are two groups – a) hydronymic, i.e. place names derived from the names of rivers and lakes; and b) place names derived from other place names. The names of each group according to origin are discussed according to formation. In terms of formation, some of the types are: anthroponyms may have suffixes added or they may be pluralised (for those that are in plural form); those of the appellative group may still consist of a common noun, or it may have derivative or compounding elements added; and those of the toponymic group may keep their primary form, or may have derivational suffixes added, and there are some with derivational prefixes. Compound place names are found in all the groups, but not many. A separate (fourth) section of the chapter is for place names of somewhat unclear or completely unclear origin. These are mostly names, the origin and formation of which is ambiguous and may be explained in more than one way.

Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijosMarijampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai / Dalia Sviderskienė. Acta linguistica Lithuanica. 2007, t. 57, p. 99-122.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4887
Atnaujinta2018-04-16 16:56:28
Metrika Peržiūros: 2