Elektros rinkos kūrimo tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektros rinkos kūrimo tendencijos
Alternative Title:
Trends in Establishing Electricity Market
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 75, p. 105-117
Keywords:
LT
Energija. Energetika / Energy. Energetics; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – supažindinti su teoriniais elektros rinkos ypatumais, išnagrinėti konkurenciją elektros rinkoje, įvertinti apskaičiuotą Lietuvos elektros rinkos koncentracijos lygį, išnagrinėti siūlomа alternatyvą – bendros Baltijos elektros rinkos (BBER) perspektyvą, kuri gali būti tolesnis žingsnis link vieningos Europos Sąjungos (ES) vidaus elektros rinkos ir pateikti išvadas bei rekomendacijas. Europos Komisija paskelbė strateginį dokumentą, kuriame prognozuoja, kad pirmas žingsnis į bendrą Europos energetikos sektorių taps regioninės elektros rinkos. BBER kūrimas naujas, pamažu pagreitį įgaunantis procesas, todėl pravartu telkti dėmesį į elektros rinkų specifiką ir aktualijas, siekiant rinkos atvirumo konkurencijai. Komisija skatina tolesnį regioninį dabartinių rinkos struktūrų derinimą ir dirba siekdama pagrindinio tikslo – tikrai integruotos bendros rinkos, kuri yra mūsų vizija. Tokios iniciatyvos padeda užtikrinti veiksmingą konkurenciją ir kuo vienodesnes sаlygas rinkos dalyviams. Norint tapti bendros elektros rinkos dalimis, tikslinga suvokti elektros rinkos struktūrą, specifiką, įvertinti konkurencijos svertus ir išnagrinėti rinkos kūrimo sunkumus ir teikiamus pranašumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektros rinka; Rinkos koncentracija ir galia; Bendra Baltijos elektros rinka; Electricity market; Market concentration and power; Common Baltic electricity market.

ENThe aim of the article is to familiarise with theoretical peculiarities of electricity market, analyse competition in electricity market, evaluate the calculated concentration level of the Lithuanian electricity market, analyse the proposed alternative of common Baltic electricity market (CBEM) which can be a next stage towards a common internal electricity market of EU, as well as to present conclusions and recommendations. The European Commission has published a strategic paper in which it forecasts that the first step towards a common European energy sector shall be made by regional electricity markets. The establishment of CBEM is a new process which is gaining momentum, thus it would be useful to focus attention on specifics of electricity markets in order to open them up for competition. The European Commission encourages a further regional harmonisation of current regional market structures and is striving to achieve the key objective – a truly integrated common market which is our vision. Initiatives of this type help to ensure effective competition and as uniform as possible conditions for market participants. In order to become part of the common electricity market it is necessary to realise the structure of electricity market, its specifics, evaluate competition leverages and analyse difficulties as well as advantages of establishing a common market.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Feasibility of the liberal electricity market under conditions of a small and imperfect market. The case of Lithuania / Marija Burinskienė, Paulius Rudzkis. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. 2010, t. 16, Nr. 3, p. 555-566.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4870
Updated:
2018-12-20 23:09:27
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: