Pasaulis be tamsos : Petro Aleksandravičiaus (1906-1997) kūryba : jubiliejinės kūrybos parodos katalogas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulis be tamsos: Petro Aleksandravičiaus (1906-1997) kūryba : jubiliejinės kūrybos parodos katalogas
Alternative Title:
Petras Aleksandravičius’ (1906-1997) Creative Work: the Catalogue of the Jubilee Exhibition
Editors:
Mikelaitis, Gediminas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2006.
Pages:
60 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Meninis ugdymas / Art education; Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTSkulptorius Petras Aleksandravičius (1906-1997) ir jo darbai, ypač jo paminklai Žemaitei, Antanui Vienuoliui, Jonui Jablonskiui, yra plačiai žinomi Lietuvoje ir priklauso XX a. meno klasikai. 2006 m. rudenį Vilniaus paveikslų galerijoje bei 2007 m. žiemą Kauno Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje eksponuota jubiliejinė P. Aleksandravičiaus kūrybos paroda. Parodoje buvo sutelkti darbai iš skulptoriaus šeimos kolekcijos, Lietuvos Dailės muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus. Parodos pavadinimas „Pasaulis be tamsos“ perteikia skulptoriaus kūrybinį credo, kurį jis stengėsi ginti ir teigti visą gyvenimą. Eksponuoti kūrybos visumą atspindintys raiškiausi darbai – skulptūriniai portretai, reljefai, piešiniai ir akvarelės. Jubiliejinės Petro Aleksandravičiaus kūrybos parodos katalogą „Pasaulis be tamsos“ sudaro skyriai: I. Petro Povilo Aleksandravičiaus gyvenimo ir kūrybos datos (jame išdėstomos svarbiausios autoriaus gyvenimo ir kūrybos datos), II. Apie parodą (čia pristatoma skulptoriaus gimimo 100-mečiui skirta apžvalginė paroda - puiki proga iš naujo pažvelgti į skulptoriaus P. Aleksandravičiaus dailę), III. XX a. Lietuvos dailės klasikas: Dailės pedagogas; Tarp neoklasicizmo ir akademizmo; Portretai ir paminklai: Moteris: statulos, reljefai, piešiniai; Gamta ir kultūra: peizažai, gėlės, dievukai (apžvelgiama skulptoriaus kūryba, skelbiami kitų menininkų prisiminimai apie skulptorių, analizuojama jo kūrybos raida); katalogo pabaigoje pateikiama santrauka, kūrinių katalogas, svarbiausia literatūra.Reikšminiai žodžiai: Skulptūra, Lietuvos; Prancūzų neoklasicizmo dailė; Paminklai; Skulptūriniai portretai; Dailės pedagogika; P. Aleksandravičius; Lithuanian sculpture from the 20th century; French neo-classicist art.

ENSculptor Petras Aleksandravičius (1906-1997) and his works, especially his monuments to Žemaitė, Antanas Vienuolis, Jonas Jablonskis, are widely known in Lithuania and belong to art classics of the 20th century. Petras Aleksandravičius’ jubilee exhibitions were mounted in the autumn of 2006 at Vilnius Art Gallery and in the winter of 2007 at Kaunas Museum of Antanas Žmuidzinavičius works and collections. Works from the family collection of the sculptor, the Lithuania Art Museum, the National M. K. Čiurlionis Art Museum and Šiauliai Aušros museum were displayed at the exhibition. The title of the exhibition “The World without Darkness” conveyed the creative credo of the sculpture, which he tried to defend and declare throughout his entire life. The best works reflecting the creative work were displayed – sculpture portraits, reliefs, drawings and water-colours. The catalogue of the sculptor’s exhibition “The World without Darkness” consists of the following chapters: I. Dates of Aleksandravičius’ life and creative work (main dates in the author’s life and creative work are presented), II. About the exhibition (a review exhibition devoted to the 100th anniversary of the sculptor is presented – an excellent opportunity to look at the sculptor Aleksandravičius’ art), III. The classic of Lithuanian Art in the 20th century: Art pedagogy; Portraits and Monuments: Woman: Statues, reliefs, drawings; Nature and culture: landscapes, flowers, gods; (the creative work of the sculptor is reviewed, reminiscences of other artists about the sculptor are publicised, his creative development is analysed); at the end of the catalogue a summary, a catalogue of works, references are presented.

ISBN:
9986669561
Related Publications:
  • Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 / Giedrė Jankevičiūtė. Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003. 303 p.
  • Modernizmo link : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 / Jolita Mulevičiūtė. Kaunas : Nacionalis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001. 223 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4857
Updated:
2013-04-28 16:09:01
Metrics:
Views: 30
Export: