The Fate of four Lithuanian mansions : Palanga, Rietavas, Rokiškis and Šešuolėliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Fate of four Lithuanian mansions: Palanga, Rietavas, Rokiškis and Šešuolėliai
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Palanga; Rietavas; Rokiškis; Šešuolėliai; Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Dvarų kultūra / Manor culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis, anot autorės, turėtų leisti apmąstyti Lietuvos rūmų klausimą ir pabandyti suprasti jų būklę, o gal ir prieiti galimą jų likimo sprendimo variantą. Tam, kad būtų aiškus bendras šalies vaizdas - pateiktas keturių rūmų paveikslas. Jų istorija rodanti daugelio 19 – 21 a. Lietuvos rūmus griaunančius procesus. Autorė aptaria pagrindinius griaunamuosius Lietuvos architektūros istorinius etapus. Šalia apsvarstoma ir kita rūmus griaunanti jėga – pačių jų savininkų apsileidimas ir Lietuvos paveldo patikėjimas likimo valiai. Pasirinkti miesteliai išsidėstę Lietuvos pakraščiuose. Visi rūmai yra 19 – 20 a. pradžios ir vargu ar Lietuvoje (išskyrus kai kurias diduomenės rezidencijas miestuose) galima rasti ankstesnių rūmų. Aptariami Palangos rūmai. Autorė išdėsto jų istoriją, kaip šiose vietose įsigijo žemės Tiškevičių šeima ir pradėjo rūmų statybas. Palaipsniui, fundacijos ir sparti Palangos plėtra (kuri iki tol buvo tik mažas žvejų kaimelis) pradėjo statybas miesto centre. Dabar rūmuose veikia Gintaro muziejus. Kitas klausimas – Oginskių rūmų likimas Rietave. Vingiuota rūmu istorija mini daugybe niokojimų. Panašus likimas yra ir Rokiškio bei Šešuolėlių rūmų. Plačiai apžvelgiant jų istoriją ir savininkų veikla, architektūriniai stiliai ir ryšis su Europinių palikimų.Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Dvarų sodybos; Architektūros istorija; Palangos dvaro sodyba; Rietavo dvaro sodyba; Rokiškio dvaro sodyba; Šešuolėlių dvaro sodyba; Mansion; Manor estate.

ENAccording to the author, the article should allow one to think about Lithuania's palaces, their condition, and probably find solutions to this problem. In order to present a general picture of the country, the author tells about four palaces. Their history reflects destructive processes in most Lithuanian palaces in the 19th-21st centuries. The author discusses the main destructive processes in the history of Lithuania's architecture as well as another destructive force – negligence of palace owners and dereliction of Lithuania's heritage. The chosen towns are situated on the periphery of Lithuania. All the palaces were built in the 19th-early 20th centuries. There are hardly any older palaces in Lithuania (except some residences of the nobility in cities). The article describes the Palanga palace and it history, how the Tiškevičius family acquired land there and started building the palace. Fast expansion of Palanga (a small fishermen's village at that time) promoted construction in the city centre. The palace now houses the Amber Museum. Another question is the fate of Oginskis' palace in Rietavas. The palace had been devastated on a number of occasions. The Rokiškis and Šešuolėliai palaces suffered a similar fate. The article provides a broad overview of their history and owners' activities, architectural styles and links with European heritage.

ISSN:
1434-9213
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4849
Updated:
2020-07-24 09:43:56
Metrics:
Views: 20
Export: