Novatoriškumo raiška aukštosios mokyklos didaktikos darbuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Novatoriškumo raiška aukštosios mokyklos didaktikos darbuose
Keywords:
LT
Aukštosios mokyklos didaktika; Novatoriiškumo rezultatai; Novatoriškumas, aukštoji mokykla, didaktikos darbai; Novatoriškumo raiška.
EN
Didactic works; Expression of innovation; High School; High school didactics; Innovation; Innovation results.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamas klausimas – koks gi yra mokslinių tyrimų edukacine tematika rezultatų novatoriškumas – yra aktuali edukologijos mokslotyros problema, kurios išsprendimas leistų nustatyti konkrečių edukologijos tyrimų reikšmingumą šiuolaikiniam edukologijos mokslui keliamų reikalavimų kontekste. Tyrimo tikslas – išanalizuoti novatoriškumo raišką aukštosios mokyklos didaktikos darbuose, publikuotuose KTU konferencijų leidiniuose 1994-1999 metais. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, turinio analizė, statistinė duomenų analizė. Tyrimo duomenys parodė, kad iš 1994-1999 m. publikuotų 346 straipsnių novatoriškas buvo 81 (23 proc.) Daugiausia novatoriškų straipsnių publikuota 1998 m., mažiausiai – 1996 m. Aktyviausi novatoriškų straipsnių autoriai – atskiri mokslininkai, edukologai. Vertinant novatoriškus straipsnius pagal novatoriškumo pobūdį, galima pastebėti, kad daugiausia straipsniuose pateiktų inovacijų yra sukurtos pačių autorių, o ne perimtos iš išorės. Pagal poveikio mastą ir žinių lygį publikuotuose straipsniuose vyrauja lokalios inovacijos, iš kurių daugiausia – praktinių. Pagal sukūrimo vietą publikuotuose straipsniuose vyrauja vidinės inovacijos, iš kurių daugiausia yra praktinių. Pagal poveikio stiprumą vyrauja nežymiai modifikuojančios praktinės inovacijos, pagal inovacijų poveikio objektą daugiausia inovacijų yra orientuotų į pedagoginę sistemą ir jos elementus, ypač – ugdymo metodus, priemones, būdus bei vertinimo sistemas.

ENThe article addresses the question, what is the innovation of the scientific research results on educational topic. The problem of the science theory of education is relevant, which solution would allow to determine the significance of a specific education research for the modern education science in the context of requirements. The aim of the study is to analyse the innovative expression in the didactic works of a high school, published in KTU's conference publications in the years 1994-1999. The following research methods were applied: scientific literature analysis, content analysis, statistical data analysis. The study showed that out of 346 articles, published in 1994-1999, 81 were innovative (23 per cent). Most of the innovative articles were published in 1998 and least - in 1996. The most active authors of innovative articles are individual scientists and educologists. When evaluating innovative articles according to the nature of innovation, it can be noted that most of the innovations presented in the articles are created by the authors themselves and not taken from elsewhere. In accordance with the scale of influence and the level of knowledge in the published articles, a local innovation dominates, which mainly is practical. In accordance with the place of the creation of the published articles, the internal innovations dominate, which mainly are practical. In accordance with the strength of influence, slightly modified practical innovations dominate, according to the object of innovation, most innovations are focused on the pedagogical system and its elements, in particular, on educational methods, means, strategies and evaluation systems.

ISBN:
9955091045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48244
Updated:
2017-10-26 16:40:59
Metrics:
Views: 32
Export: