Tautinio tapatumo gairės S. Šalkauskio filosofinėje pedagogikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio tapatumo gairės S. Šalkauskio filosofinėje pedagogikoje
Alternative Title:
Landmarks of national identity in S. Šalkauskis philosophical pedagogics
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 109, p. 21-26
Keywords:
LT
Stasys Šalkauskis; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pilietiškumo ugdymas / Civics education.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu vis labiau pasireiškia visuotinės globalizacijos procesai: vyksta akivaizdus ir labai dinamiškas tarptautinis gamybos ir kapitalo judėjimas, kartu su pozityviais laimėjimais sukeliantis ir negatyvių reiškinių, tokių kaip darbo jėgos nutekėjimas iš ekonomiškai silpnesnių į labiau išsivysčiusias šalis, didėjantys darbo ir pragyvenimo ieškančių skirtingų kultūrų ir skirtingas religijas išpažjstančių žmonių srautai. Visa tai kelia didžiulę grėsmę mūsų nedidelės tautos savitumui, o galiausiai ir pačios tautos išlikimui. Šiame kontekste tarpukario Lietuvos filosofo ir pedagogo profesoriaus Stasio Šalkauskio mintys apie tautinio tapatumo esmę ir jo išsaugojimą šiuo metu tampa ypač aktualios. Šio straipsnio tikslas – atskleisti esminius S. Šalkauskio filosofinės ir pedagoginės tautiškumo sampratos bruožus, kuriais remiantis būtų galima apibrėžti šiuolaikinio tautinio tapatumo esmę, ir tuo pagrindu numatyti kai kurias šio pamatinio nacionalinio savitumo išlaikymo galimybes dabartiniu metu ir ateityje. Tyrimo objektas – S. Šalkauskio filosofinės pedagogikos pagrindas – žmogaus, tautos ir visuomenės santykio samprata, apibrėžianti esminius tautinio tapatumo bruožus ir jų formavimo bei išsaugojimo sąlygas. Tyrimo metodai – S. Šalkauskio ir šiuolaikinių autorių darbų tautinio ugdymo ir tautinio tapatumo klausimais analizė bei analitinės indukcijos metodas. Straipsnyje atskleidžiama, kad S. Šalkauskio nubrėžtos tautiškumo esmės suvokimo ir jo išsaugojimo gairės suteikia pamatą tautinio tapatumo išsaugojimui.Reikšminiai žodžiai: Stasys Šalkauskis; Tautinis tapatumas; Nacionalinis ugdymas; Internacinalinis ugdymas; Patriotinis ugdymas; Stasys Šalkauskis; National identity; National education,; International education; Patriotic education.

ENModern challengers – the processes of globalization, economic crises, open frontiers, the movement of capital and people, mixing of different cultures and religion, and other factors become a threat to the national identity of small nations such as Lithuania. In case to preserve national identity it is useful to look over the thoughts of the past thinkers about the essence of identity, its maintenance and rendering to the new generations. A distinguished interwar Lithuanian thinker, philosopher and pedagogue S. Šalkauskis had outlined the landmarks of the essence of existential identity and its maintenance. Modern Lithuanian scientists confirm the vitality of S. Šalkauskis ideas, and the results of their research show the necessity to worry about the maintenance of national identity ant to follow S. Šalkauskis’ thoughts. To achieve this purpose it is necessary to join the efforts of family, social environment, educational organizations, government, society and youth organizations. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48211
Updated:
2018-12-17 13:34:14
Metrics:
Views: 37    Downloads: 15
Export: