The Soviet agression against Lithuania in January 1991 : international legal aspects

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Soviet agression against Lithuania in January 1991: international legal aspects
In the Book:
1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 185-209
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tarptautinės teisės požiūriu vertinami 1991 metų sausio įvykiai Lietuvoje, kai Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos pamėgino sunaikinti atkurtąją Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Pagrindinė straipsnio išvada yra ta, kad SSRS ginkluotųjų pajėgų veiksmai laikytini ne mėginimu įvykdyti valstybės perversmą, o sovietinės agresijos aktu prieš Lietuvos Respubliką. Šią išvadą lemia tarptautinis teisinis Lietuvos Respublikos statusas, - 1940-1990 metais Lietuvos Respublika nenustojo egzistuoti kaip nepriklausomas tarptautinės teisės subjektas, buvo okupuota valstybė. Skiriamasis 1991 metų sausio sovietinės agresijos akto bruožas buvo specifinis jo tikslas reokupuoti Lietuvą pašalinant teisėtas Lietuvos valstybės institucijas ir atkuriant marionetinį darinį – Lietuvos SSR. Šiam tikslui pasiekti pridengiant SSRS ginkluotųjų pajėgų veiksmus buvo panaudotas vietinis SSKP padalinys – vadinamoji LKP ant SSKP platformos. LKP(SSKP) veiksmai prieš Lietuvą tarptautinės teisės požiūriu buvo priskiriami SSRS, nes SSKP buvo neatskiriama vadovaujanti Sovietų Sąjungos valstybinio mechanizmo dalis. Straipsnyje taip pat analizuojami sėkmingo sovietinės agresijos atrėmimo padariniai tolesnei Lietuvos Respublikos užsienio santykių raidai: jos vyriausybės pripažinimui, santykių su Rusija plėtrai. Be to, pagrindžiama išvada, kad tarptautinė teisinė atsakomybė už 1991 metų sausio sovietinės agresijos aktą šiandien tenka Rusijos Federacijai, kaip valstybei – SSRS tęsėjai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Rusija (Russia); SSKP; Agresija; Okupacija; Valstybės atsakomybė; Tarptautinės teisės pažeidimas; The Republic of Lithuania; USSR; Russian Federation; CPSU; Aggression; Occupation; State responsibility; Breach of international law.

ENThe article analyses, from the viewpoint of international law, the events of January 1991 when the troops of the Soviet Union attempted to destroy the freshly restored independence of the Republic of Lithuania. The main conclusion in the article is that the actions by the USSR troops are to be seen as an act of Soviet aggression against Lithuania rather than a coup attempt. This conclusion derives from the international legal status of the Republic of Lithuania – in 1940-1990 the Republic of Lithuania did not cease to exist as an independent subject of international law but rather was an occupied state. The distinct feature of the Soviet aggression of January 1991 was its specific goal of reoccupying Lithuania by removing its lawful authorities and restoring a puppet unit of the Lithuanian SSR. To that end, the acts of the USSR troops were covered with the local SSCP unit – the so-called LCP on the SSCP platform. The LCP’s actions against Lithuania from the international law standpoint were attributed to the USSR as the SSCP was an integral governing part of the state mechanism of the Soviet Union. The article also analyses the consequences of the successful repulsion of the Soviet aggression on further development of foreign relations of the Republic of Lithuania: the recognition of the state, the development of the ties with Russia. Besides, it provides grounds for the conclusion that the international legal liability for the 1991 act of Soviet aggression today lies with the Russian Federation as the successor of the USSR.

ISBN:
9955-20-139-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4796
Updated:
2022-05-03 21:19:23
Metrics:
Views: 24
Export: