Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo ekonominio ir socialinio konteksto teorinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo ekonominio ir socialinio konteksto teorinis aspektas
Alternative Title:
Šiauliai city general plan preparation: economic and social context (theoretical aspect)
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikoje vyksta sudėtingi, socialinių transformacijų procesai, kurie išreiškia naujus visuomenės santykius, naujas vertybes bei orientacijas ir atspindi esminius kokybinius pokyčius, būdingus visoms gyvenimo sritims ir valstybės bei visuomenės raidos grandims Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Straipsnio tyrimo tikslas - miesto socialinių ir ekonominių problemų identifikavimas teoriniu aspektu Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo kontekste. Straipsnyje nagrinėjama bendrojo planavimo esmė Valstybės lygmeniu, remiantis 1995 m. Teritorijų planavimo įstatymu, tam tikra planavimo metodika, 1996 m. LR Vyriausybės nutarimu dėl planų svarstymo su visuomene, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. nutarimu dėl valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo tvarkos aprašo. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai rengiant Šiaulių miesto bendrąjį planą, 2005 m. buvo parengtos bendrojo plano I stadijos "Esamos būklės analizė" socialinė ir ekonominė dalys, kurių rengimo procese aktyviai dalyvavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai, studentai. Šiaulių miesto strateginės plėtros taryba, sudaryta iš įvairioms politinėms partijoms priklausančių miesto tarybos narių, Šiaulių universiteto rektoriaus, Šiaulių verslininkams atstovaujančių organizacijų, savivaldybės tarnautojų, koordinuoja ir stebi strateginio plano (SP) eigą ir vykdo jo priežiūrą. Į Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo procesą siekiama įtraukti pagrindines interesų grupes, institucines grupes, sektorines grupes. Straipsnyje taip pat prognozuojama Šiaulių miesto ekonomikos plėtra.

ENThe article deals with the theoretical aspect covering economic and social problems of the city general planning context. The urgency topicality and novelty of the article is predetermined by the lack of data dealing with the research on the city social environment. The chosen object of the article was implemented discussing the laws which regulate the city planning process in the Republic of Lithuania and the data of economic development forecasts of Šiauliai. Discussing the scientific and practical literature from ta social aspect it was noticed that there is no experience while preparing the city general plan in the Republic of Lithuania, but the juridical basis is created using experience of other countries; an attempt is made to Lake part in EU projects. The city economic development is predetermined by the economic policy of the EU and the Republic of Lithuania and competitive abilities of the city businesses. The preparation process of Šiauliai city general plan is associated with the functions of the municipality civil servants, institutional groups and residents of the town. Three major types of interest groups (sectoral groups, institutional groups) are included in the work of Šiauliai City Strategic Development Council.The representatives of Šiauliai University and the leaders of various business organizations may change the city planning process. Šiauliai University Social Research Centre prepared social and economic parts of the general plan's first stage, the data of which is available on the city municipality website. Thus, it can be stated that the University may carry out the control of information and expertise as one of the tactics of the institutional interest groups in order to improve the quality of the city plan or get additional funds. It is claimed that the lecturers and students at the Faculty of Social Sciences of Šiauliai University could focus on social problems in the city because it would be useful preparing the city plan. Also the data on economic forecasts for industry, services, trade, construction, material investments, city residents' employment, residents' habitable fund should be noted. The preparation process of the Šiauliai city general plan is influenced by the cooperation of the city municipality with the interest groups, tactics of the institutional and sectoral groups, civil servants participation in the EU projects. Also the city planning process is predetermined by the analysis of indicators of the city economic forecasts, improvement of competences regarding the city planning process of the city local government institutions. Šiauliai University professors, lecturers and students. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4782
Updated:
2018-12-20 23:09:25
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: