Kooperacijos plėtros žemės ūkyje skatinimo vertinimas keičiantis rinkų sąlygoms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kooperacijos plėtros žemės ūkyje skatinimo vertinimas keičiantis rinkų sąlygoms
Alternative Title:
Encouragement of cooperation in agriculture under changing market conditions
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2004, Nr. 4 (priedas), p. 98-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kooperacijos plėtra; Kooperatinės bendrovės; Kooperatyvai; Teisės aktai; Žemės ūkis; Agriculture; Cooperation development; Cooperative companies; Cooperatives; Development of cooperation; Legislation.
Keywords:
LT
Kooperacijos plėtra; Kooperatinės bendrovės; Kooperatyvai; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Cooperation development; Cooperative companies; Cooperatives; Development of cooperation; Legislation.
Summary / Abstract:

LTLietuvai tapus ES nare, pasikeitė šalyje pagamintų produktų prekybos vidaus ir užsienio rinkose situacija, taip pat šalies ekonominė politika žemės ir maisto ūkio sektoriuje. Atsižvelgiant į įvykusių pokyčių aktualumą, straipsnyje siekiama apibendrinti tyrimus, kurių tikslas buvo žemės ūkio produkcijos gamintojų kooperacijos, kaip priemonės, galinčios padėti jiems konkuruoti bei įsitvirtinti rinkose, plėtros skatinimo vertinimas. Šalyje nemaža smulkių žemės ūkio produkcijos gamintojų, neturinčių reikiamų išteklių, racionalių sąlygų bei galimybių produkcijai gaminti, perdirbti, realizuoti. Todėl kooperacijos plėtros skatinimo vertinimas tampa tiek praktiškai, tiek moksliškai aktualus. Analizuojama, kokiais instrumentais valstybė siekė spręsti šią problemą ir skatino žemės ūkio produktų gamintojus naudotis kooperacijos teikiamais pranašumais. Nagrinėjamos priežastys, kodėl, nepaisant Lietuvos valdžios taikytų priemonių kooperacijos plėtrai skatinti, kooperatinis judėjimas vis dar nėra pakankamai ženklus. Nagrinėjamos tolesnio kooperacijos plėtros skatinimo, įvertinant ES teisės aktų nuostatų taikymą ir rinkų globalizaciją, perspektyvos. [Iš leidinio]

ENAfter Lithuania's accession to the EU, the situation of trade in domestic and foreign markets as well as the country's economic policy regarding the agricultural and food sector has changed. In consideration of the importance of these changes, the paper aims to generalize research works on the encouragement of cooperation among agricultural producers as a measure capable to improve their competitiveness and positions in the markets. Small agricultural producers prevail in Lithuania. They have no sufficient resources, rational conditions and possibilities for production, processing and realization. Therefore the development of cooperation and its encouragement are a topical subject of research from both practical and scientific concerns. The paper reviews the measures that were applied by the State to solve this problem and encourage agricultural producers to use the advantages of cooperation. The reasons are analysed why, despite a few-year support provided by the Lithuanian government, the cooperative movement is not significant enough. Considering an application of EU legislation provisions and market globalization processes, the prospects of cooperation encouragement are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47655
Updated:
2018-12-17 11:30:24
Metrics:
Views: 4
Export: