Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas)
Alternative Title:
Cultural identities: women and men (the present and heritage)
In the Journal:
Lietuvos kultūros tyrimai. 2012, 3, p. 58-77. Asmenybės, lytys, bendruomenės
Keywords:
LT
Dabartis; Kultūra / Culture; Moterys / Women; Paveldas / Heritage; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Vyrai.
EN
Men; The present.
Summary / Abstract:

LTDabartis atskleidžia paveldo mentalinių struktūrų patvarumą, gilinantis į kultūrinių - moterų ir vyrų tapatybių kismą. Sutelkus dėmesį ties dominuojančiomis lyčių raiškomis, dabarties privalumai - pasirinkimo laisvė, prioritetai, į objektyvumą pretenduojantys vertinimai atskleidžia sudėtingą ir fatališką situaciją, kuri tiesiogiai veikia tautinį tapatumą ir skatina kalbėti apie neišvengiamus ilgalaikius padarinius. Paveldas, būdamas neatsiejama tapatumo dalimi, gali tapti ir išsigelbėjimu, ir sunkinančia aplinkybe siekiant pozityvių transformacijų, ypač patriarchalinės kultūros areale. Įvardyti situaciją, sudėlioti svarbiausias vertes ir ieškoti problemų sprendimo, net jei tai būtų neįmanoma, yra šios publikacijos tikslas. Žvelgiant iš šiuolaikinio tyrimų lauko, moterų tapatybė atsiriboja nuo paveldo suformuoto vaidmens ir socialinės paskirties apribojimų, peržengdama tautinės savimonės brėžiamas ribas ir pasinaudodama globalizacijos siūlomomis galimybėmis. Trauminės patirtys, gilėjanti šimtametė desperacija, pakrikusi laikysena - taip šiandien atrodo iniciacinius išbandymus praradusi vyriškoji lytis, kuri tapo savojo „verksmingumo" įkaite. [Iš leidinio]

ENThe present is disclosing the stability of inherited mental structures when closely observing the developement of identities of women and men. With the focus on dominant sexual expressions the advantages of the present consist freedom of choice and priorities. Assessements pretending to objectivity open a complex and fatal situation which is making a direct impact on national identity and urge to speak about unavoidable longterm consequences. Heritage being an unseparable part of identity may become a rescue and at the same time a aggravating condition in efforts to reach positive transformations, especially in the habitat of patriarchal culture. The aim of this publication is to evaluate the situation, to put together the main values and to look for problem resolution if even it is impossible. From the point of view of the contemporary research field the identity of women is limiting itself from the role formed by heritage and limitations put by social destination. It is crossing the limits drawn by national self-consciousness and taking advantage of the opportunities proposed by the globalization. Trauma experineces, desperation deepening for hundred years, unhinged attitude - this is the male sex today after having lost its initiational challenges and becoming a hostage of its own tearfulness. [From the publication]

ISBN:
9789955868590
ISSN:
2029-8560
Related Publications:
Senosios Lietuvos istorija 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. Vilnius : R. Paknio l-kla, 2005. 485 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47652
Updated:
2019-02-17 16:47:01
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: