Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje
In the Book:
Keywords:
LT
Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies menas / Folk art; Modernizmas / Modernism.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje Lietuvoje yra sudėtinga įvertinti ir saugoti moderniąją architektūrą, nes nėra išsamių mokslinių tyrimų. Tačiau saugomų pastatų ar vietovių skaičius yra gana didelis, apie 350 objektų. Saugomų paminklų sąrašas parengtas remiantis skirtingais kriterijais, čia įtraukti saugomi paminklai iš sovietinių laikų sąrašo ir naujieji įrašai, atsirandantys po svarbių tyrimų (dažniausiai, kai pastatas ar vietovė yra avarinės būklės). Todėl tyrimo metu pagrindinis dėmesys skirtas moderniosios architektūros vertybių identifikavimo ir perdavimo problemoms Lietuvoje. Analizuojama atrankos, įvertinimo ir įrašo situacija, taip pat įtrauktų į sąrašą objektų chronologinis, estetinis bei tipologinis pateikimas. Ypatingas dėmesys skirtas visuomenės suvokimo apie moderniąją architektūrą Lietuvoje problemai. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Istorija; Lietuvos moderni architektūra; Moderni architektūra; Modernizmas; Paveldas; Paveldo apsauga; Įpaveldinimas; Architecture; Heritage; History; Inheritance; Lithuania; Lithuanian modern architecture; Modern architecture; Modernism; Preservation of heritage.

ENEvaluation and preservation of modern architecture in contemporary Lithuania is complicated because it is not based on thorough scientific research. However the number of protected buildings and sites is rather numerous and exceeds 350. The list of protected monuments is based on different criteria since it combines "relic" monuments from the Soviet list, and new inscriptions based on momentous research (usually when the building or site is in danger). Therefore the research is focused on the problem of identification and transmission of the values of modern architecture in Lithuania. It analyses the situation of selection, evaluation and inscription as well as chronological, aesthetic and typological representation of the listed objects. Special attention is paid to the problem of public reception of modern architecture in Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47622
Updated:
2017-03-04 21:46:25
Metrics:
Views: 50
Export: