Veiksniai, lemiantys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių augimą Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksniai, lemiantys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių augimą Lietuvoje
Alternative Title:
Determinants of growth for small and medium-sized enterprises in Lithuania
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTPranešime nagrinėjami veiksniai, lemiantys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių augimą. Išskiriamos keturios veiksnių grupės: žmogiškasis kapitalas, įmonės lygmens veiksniai, demografiniai įmonių vadovų bruožai ir verslo aplinkos veiksniai. Nustatomos mokslinėje literatūroje dominuojančios šių veiksnių poveikio įmonių augimui kryptys. Pateikiama empirinio Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių tyrimo metodika ir vykdymo eiga. Analizuojami tyrimo rezultatai, nustatomi labiausiai verslo augimą Lietuvos įmonėse lemiantys veiksniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV); įmonių augimo veiksniai.

ENThe report examines the factors, determining the growth of small and medium scale business enterprises. The following four groups of factors are distinguished: human capital, the factors of the enterprise level, demographical traits of managers of enterprises and the factors of the business environment. The scientific literature establishes the dominating directions of the influence of the said factors to the growth of enterprises, provides the methodology and procedure for empirical study of Lithuanian small and medium scale business enterprises, analyzes the results of the study and establishes the factors, most influencing the growth of business at Lithuanian enterprises.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4762
Updated:
2014-05-22 13:59:31
Metrics:
Views: 26
Export: