Связь мотивации персонала с жизненным циклом организации

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Связь мотивации персонала с жизненным циклом организации
Alternative Title:
Connection of personnel motivation with the life cycle of an organisation
Keywords:
LT
Darbuotojų motyvacija; Motyvacija; Motyvacijos sistema; Motyvacijos veiksniai; Organizacijos gyvavimo ciklas; Personalo motyvacija.
EN
Life cycle of organization; Motivation; Motivation factors; Motivation of employee; Motivation system; Organization life cycle; Staff motivation.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos sėkmingiausiai veikia, kai motyvacijos sistema yra individualizuota ir leidžia darbuotojui pasirinkti tai, ko jis nori. Be abejo, organizacija susiduria su naujomis žmogiškųjų išteklių valdymo problemomis kiekviename gyvavimo ciklo etape. Tyrimas analizavo Klaipėdos miesto sveikatos priežiūros organizacijų motyvacijos sistemas. Darbo tikslas - nustatyti personalo motyvacijos sistemos ypatybes, atsižvelgiant į organizacijos gyvavimo ciklą. Siekiant nustatyti darbuotojo motyvacijos sistemos ypatybes, priklausomai nuo organizacijos gyvavimo ciklo, pirmą kartą buvo apklausiami ekspertai. Analizuojant ekspertų apklausos duomenis, nustatyti organizacijų gyvavimo ciklo charakteristikų motyvacijos veiksniai ir jų taikymo lygis. Motyvacijos faktoriaus svarba skirtinga įvairiose organizacijose įvairiose gyvenimo cikluose: brandos etape organizacijoje svarbiausiais motyvacijos veiksniais yra premijos, palankaus mikroklimato kūrimas, tinkamos psichologinės darbo sąlygos, geras darbo organizavimas, pavaldinių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Organizacijos augimo stadijoje svarbiausi motyvacijos veiksniai yra karjeros perspektyvų galimybės, kvalifikacijos kėlimo galimybės, tinkamo psichologinio mikroklimato kūrimas. Siekiant tobulinti personalo motyvacijos sistemą, reikia atsižvelgti ne tik į darbuotojų prašymus, bet ir į organizacinio ciklo etapą.

ENThe organisations successfully operate when the system of motivation is individualised and lets to choose what the employee wants. Undoubtedly, the organisation comes across the new problems of the management of Human Resources in every stage of the cycle of existence. The research analysed the motivational systems of the organisations of health care in Klaipėda. The aim of the work – to determine the features of motivational systems of the staff, while taking into consideration the cycle of the organisation existence. For the first time, the experts were questioned depending on the cycle of the organisation existence, while aiming at distinguishing the features of the motivational system of the employee. In the process of analysing the data of the survey, the motivational factors of the characteristics of the organisation existence cycle and their level of application were determined. The importance of the motivational factor differs in various cycles of existence and numerous organisations: bonuses, the creation of favourable microclimate, adequate psychologic working conditions, good organisation of work, the participation of subordinates in the process of decision making are the most important motivational factors in the maturity stage of the organisation. Promising career opportunities, opportunities of the qualification improvement, the creation of suitable psychological microclimate are the most important factors in the growing stage of the organisation. Not only the requests of the employees but also the stage of the organisational cycle must be taken into account, while aiming at improving the motivational system of the staff.

Related Publications:
Administravimo principai / Eugenijus Bagdonas, Liudmila Bagdonienė. Kaunas : Technologija, 2000. 228 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47616
Updated:
2019-01-13 18:46:17
Metrics:
Views: 5
Export: